Treceți la conținutul principal

Muntele vrajit

Thomas Mann, Muntele vrajit

Pina acum nu m-am indeletnicit cu lectura de romane de Thomas Mann. Am indraznit sa incep cu mult laudatul "Muntele vrajit".

Concluzia mea: Thomas Mann e un autor genial care a avut un editor prost.

Adica... Thomas Mann este genial in a dezvolta o antinaratiune, sau o naratiune care se devoreaza pe sine însăsi. Dorind sa descrie lumea muribundă antebelică, Thomas Mann construieşte o lume în care timpul devine irelevant, orice acţiune având semnificaţie doar în raport cu absolutul extincţiei. Naraţiune, pe de altă parte, este în esenţa ei o înşiruire de fapte care au o desfăşurare cronologică. Evident trebuie să fii genial să narezi ceva şi în acelaşi timp să duci noţiunea de timp la casat ca în programul rabla. Lui Thomas Mann îi reuşeşte acest lucru, fără îndoială. Timpul dispare în lungi descrieri, cele culinare sunt fără egal, false introspecţiuni, şi  "filozofeli de cafenea".

Partea neplăcută e că nu a avut un editor care să-i spună hotărât să mai scurteze romanul. Căci după ce prinzi (sau te prinzi în) jocul autodistructiv pus la cale de Thomas Mann în legătură cu timpul în romanul său, se instalează inevitabil plictiseala.

Comentarii

Postări populare de pe acest blog

Dizolvare SRL (5) - Dizolvare fara lichidator. Model hotarare lichidare si repartizare

Dupa ce s-a hotarat dizolvarea se fac, sub răspunderea administratorului şi contabilului societăţii documentele de lichidare
-       Inventarierea  şi evaluarea elementelor de  natura activelor, datoriilor  şi capitalurilor proprii ale societăţilor comerciale care urmează  să se lichideze  şi înregistrarea rezultatelor inventarierii şi ale evaluării efectuate cu această ocazie;-  Întocmirea situaţiilor financiare anuale, în formatul prevăzut de reglementările contabile aplicabile; -       Achitarea datoriilor societăţii comerciale către bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, precum  şi a celorlalte obligaţii sociale către alte fonduri, salariaţi şi alţi terţi;-       Stabilirea rezultatului lichidării (profit sau pierdere), întocmindu-se contul de profit şi pierdere în formatul prevăzut de reglementările contabile aplicabile;    Se obţin  documentele de la finanţe care atestă că s-au plătit toate datoriile, către stat. Eventual alte documente de plată a datoriilor cătr…

Model decizie avertisment scris

Protecția datelor personale pentru toți

Pentru cei interesați de problematica protecției datelor personale -GDPR, am scris această carte, apărută în format electronic.

O puteți achiziționa aici.

Convenția Europeană a Drepturilor Omului (CEDO) art. 8 din Convenție garantează respectarea dreptului de viață privată, familie, a domiciliului și a corespondenței. In baza acestei dispoziții Curtea Europeană a Drepturilor Omului a pronunțat hotărâri în legătură cu protecția datelor personale în cazuri în care s-au strîns informații despre viața personală a unei persoane ( cazul Leander contra Suediei http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-57519)  în cazul interceptării comunicațiilor electronice și telefonice (cazul Klass contra Germaniei http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-57510) supravegherea la locul de muncă (cazul Copland contra Regatului Unit http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=002-2765) utilizarea de sisteme CCTV (Peck contra Regatului Unit) protejarea imaginii unei persoane (cazul Von Hannover contra Germaniei http://hudoc.echr.co…