joi, 31 iulie 2014

Părţile convin să rezolve disputele prin negociere...

...sau ceva asemănător în mod sigur aţi găsit scris prin multe contracte. Şi poate v-aţi întrebat, dacă, în fapt, formula asta juridică obligă la ceva.

O instanţă engleză în cazul Emirates Trading Agency LLC (ETA) v Prime Mineral Exports Private Limited (PMEP) (1 July 2014) a considerat că da, o astfel de clauză poate fi considerată că obligă părţile. 

Instanţa engleză a apreciat că metodele alternative de soluţionare a disputelor trebuie susţinute, şi făcând şi aplicarea principiului protecţiei "bunei credinţe", a ajuns la concluzia că această clauză conţine obligaţii concrete pentru părţi pe care instanţa trebuie să verifice dacă au fost respectate.

În cazul concret instanţa engleză a constat că au existat fapte care arată că reclamantul a acţionat în sensul de a încerca o soluţionare negociată a litigiului.

Deci, atenţie, mai ales în contractele internaţionale, la acest tip de clauze, pentru că nu sunt o simplă "figură de stil".

Niciun comentariu: