Treceți la conținutul principal

Buletin legislativ 18.08.14-22.08.14

Financiar-fiscal

Procedura privind recalcularea plăţilor anticipate cu titlu de impozit din 01.08.2014, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală – ANAF, În vigoare de la 20.08.2014, Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 615 din 20.08.2014

Ordinul nr. 2447/2014 privind modificarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 1.438/2009 pentru aprobarea modelelor unor formulare utilizate în domeniul colectării creanţelor fiscale, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală – ANAF, În vigoare de la 21.08.2014,Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 616 din 21.08.2014.

Se referă în special la formulare privind executarea creanţelor fiscale.

Sănătate

Ordinul nr. 930/2014 pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii publice nr. 1.136/2007 privind aprobarea Normelor de igienă pentru cabinetele de înfrumuseţare corporală şi pentru completarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 1.030/2009 privind aprobarea procedurilor de reglementare sanitară pentru proiectele de amplasare, amenajare, construire şi pentru funcţionarea obiectivelor ce desfăşoară activităţi cu risc pentru starea de sănătate a populaţiei, Ministerul Sănătăţii – MS, Va intra în vigoare de la 18.11.2014, Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 615 din 20.08.2014

Normele prevăd proceduri de autorizare a activităţilor de tatuare, piercing sau implantare dermală.

Ordinul nr. 926/2014 pentru modificarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 50/2004 privind metodologia de trimitere a unor categorii de bolnavi pentru tratament în străinătate, Ministerul Sănătăţii – MS, În vigoare de la 20.08.2014, Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 614 din 20.08.2014

În termen de maximum două zile lucrătoare de la înregistrarea documentelor la direcţia de sănătate publică, această instituţie are obligaţia de a transmite comisiei de specialitate teritoriale toate documentele necesare îndeplinirii atribuţiilor acesteia privind trimiterea bolnavilor la tratament în străinătate.

Proceduri judiciare

Decizia nr. 1/2014 pentru aprobarea Regulilor de procedură arbitrală ale Curţii de Arbitraj Comercial Internaţional, Colegiul Curţii de Arbitraj Comercial Internaţional, În vigoare de la 19.08.2014, Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 613 din 19.08.2014

Modificările importante sunt în ceea ce priveşte constituirea Tribunalului Arbitral.

Diverse

Ordinul nr. 1451/2014 pentru modificarea şi completarea anexelor la Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, nr. 2.980/2013 privind aprobarea condiţiilor de acordare a măsurilor de sprijin pentru investiţiile realizate în parcurile industriale, Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice – MDRAP, În vigoare de la 18.08.2014, Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 610 din 18.08.2014.Comentarii

Postări populare de pe acest blog

Dizolvare SRL (5) - Dizolvare fara lichidator. Model hotarare lichidare si repartizare

Dupa ce s-a hotarat dizolvarea se fac, sub răspunderea administratorului şi contabilului societăţii documentele de lichidare
-       Inventarierea  şi evaluarea elementelor de  natura activelor, datoriilor  şi capitalurilor proprii ale societăţilor comerciale care urmează  să se lichideze  şi înregistrarea rezultatelor inventarierii şi ale evaluării efectuate cu această ocazie;-  Întocmirea situaţiilor financiare anuale, în formatul prevăzut de reglementările contabile aplicabile; -       Achitarea datoriilor societăţii comerciale către bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, precum  şi a celorlalte obligaţii sociale către alte fonduri, salariaţi şi alţi terţi;-       Stabilirea rezultatului lichidării (profit sau pierdere), întocmindu-se contul de profit şi pierdere în formatul prevăzut de reglementările contabile aplicabile;    Se obţin  documentele de la finanţe care atestă că s-au plătit toate datoriile, către stat. Eventual alte documente de plată a datoriilor cătr…

Protecția datelor personale pentru toți

Pentru cei interesați de problematica protecției datelor personale -GDPR, am scris această carte, apărută în format electronic.

O puteți achiziționa aici.

Convenția Europeană a Drepturilor Omului (CEDO) art. 8 din Convenție garantează respectarea dreptului de viață privată, familie, a domiciliului și a corespondenței. In baza acestei dispoziții Curtea Europeană a Drepturilor Omului a pronunțat hotărâri în legătură cu protecția datelor personale în cazuri în care s-au strîns informații despre viața personală a unei persoane ( cazul Leander contra Suediei http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-57519)  în cazul interceptării comunicațiilor electronice și telefonice (cazul Klass contra Germaniei http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-57510) supravegherea la locul de muncă (cazul Copland contra Regatului Unit http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=002-2765) utilizarea de sisteme CCTV (Peck contra Regatului Unit) protejarea imaginii unei persoane (cazul Von Hannover contra Germaniei http://hudoc.echr.co…

Model decizie avertisment scris