Treceți la conținutul principal

Postări

Se afișează postări din septembrie, 2014

Sa nu abuzam de legile privind datele personale

O recentă hotărâre a Curţii de Justiţie a Uniunii Europene (C‑141/12), dată în urma unei întrebări preliminare venită din Olanda, vine să combată eventuale abuzuri în folosirea legislaţiei datelor personale. Această legislaţie conţine prevederea că orice persoană poate avea acces , la cerere, la datele sale personale pe care le prelucrează altcineva. Evident au apărut şi persoane deştepte care au încercat să se folosească de această prevedere şi cer să aibă acces la orice ţine de persoana lor, care s-ar găsi la terţi.  În cazul de faţă cineva a solicitat de la o instituţie publică din Olanda o opinie legală redactată într-o situaţie care îl priveşte.  Curtea a hotărât că o astfel de opinie legală nu reprezintă date personale, şi, prin urmare, nu există un drept de acces la acea opinie legală formulată de instituţia publică, cel puţin în lumina legislaţiei privind datele personale.

Bibliotecile isi pot digitaliza colectiile

Curtea de Justitie a Uniunii Europene, solutionand o chestiune preliminara venita din Germania (C117/13), a tras concluzia ca bibliotecile, precum şi alte institutii stiintifice sau invatamant care detin fonduri de carte disponibile publicului, pot sa-si digitalizeze colectiile. Curtea a facut o aplicare larga a dreptului de utilizare a unei opere în scopuri de cercetare şi studiu fără acordul titularului dreptului de autor. Astfel, a tras concluzia că a pune la dispoziţie o copie digitalizată cititorilor acelei biblioteci se încadrează în înţelesul acestei noţiuni. Curtea a atras atenţia asupra liomitelor acestui drept, şi anume că acest drept trebuie exercitat de către un public determinat (abonaţii bibliotecii) prin terminale dedicate acestui scop aflate în spaţiile de lucru ale bibliotecii. Prin urmare oferirea posibilităţii de a copia formatul digital al cărţii pe un stick USB nu este un mod legitim de utilizare.

Supraveghere video. Ce trebuie să ştiţi

Dacă instalaţi un sistem de supraveghere video trebuie să ţineţi seama de următoarele obligaţii ce vă revin: 1. Supravegherea sa nu aiba ca obiect angajatii (in acest caz este nevoie de un aviz special) 2. Camerele sa fie la vedere, iar area supraveghetta sa fie marcata cu insemnul specific care arata ca e vorba de un loc supravegheat video. 3. sa fie luate masuri de securitate a datelor. 4. Inregistrarile sa fie sterse dupa 30 de zile. 5. Inainte de instalarea sistemului sa notificati Autoritatea Nationala de Suăpraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal ca instalati un astfel de sistem. Amănunte găsiţi în Decizia 52/2012 Autoritatea Nationala de Suăpraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal

Buletin legislativ 15.09.14-19.09.14

Financiar-fiscal Legea nr. 123/2014 pentru modificarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, Parlamentul României, În vigoare de la 22.09.2014, Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 687 din 19.09.2014 Noile cote de contribuţie la asigurările sociale sunt: -           26,3% pentru condiţii normale de muncă, din care 10,5% pentru contribuţia individuală şi 15,8% pentru contribuţia datorată de angajator; -            31,3% pentru condiţii deosebite de muncă, din care 10,5% pentru contribuţia individuală şi 20,8% pentru contribuţia datorată de angajator; -           36,3% pentru condiţii speciale de muncă şi pentru alte condiţii de muncă, din care 10,5% pentru contribuţia individuală şi 25,8% pentru contribuţia datorată de angajator. Sănătate Normele metodologice pentru stabilirea documentelor justificative privind dobândirea calităţii de asigurat din 08.09.2014, Casa Naţională a Asigurărilor de Sănătate – CNAS, În vigoare de la 19.09.2014,Publicat în Mon

Registrul actionarilor necompletat la zi

Cu ceva întârziere răspund unei întrebări legate de înscrierile în registrul acţionarilor. Într-o societate pe acţiuni principalul mijloc de a dovedi derţinerea unor acţiuni este registrul acţionarilor. Excepţie fac societăţile care au emis acţiuni la purtător, unde simpla deţinere a înscrisului care încorporează dreptul de proprietate asupra acţiunilor este suficientă. Într-adevăr nu sunt rare cazurile în care din neglijenţă, sau uneori chiar rea voinţă registrul acţionarilor să nu fie completat la zi.  Dacă este vorba doar de neglijenţă, lucrurile pot fi îndreptate lesne la cererea persoanelor interesate, şi aceia sunt chiar acţionarii. Niciodată nu este prea târziu să se facă înscrierile necesare în registrul acţionarilor, pentru ca acesta să fie o reflectare corectă a drepturilor acţionarilor asupra acţiunilor emise de societatea pe acţiuni. Mai dificile sunt situaţiile în care există rea voinţă. În acest caz este necesar să se facă apel la instanţa de judecată pe

Buletin legislativ 08.09.14-12.09.14

Financiar-fiscal Ordinul nr. 2783/2014 pentru aprobarea Normelor privind accesul la aplicaţia de tranzit NCTS-RO, În vigoare de la 15.09.2014, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală – ANAF, Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 673 din 12.09.2014 Noul sistem computerizat de tranzit (NCTS) utilizat în toate statele membre ale Uniunii Europene, precum şi de părţile contractante ale Convenţiei privind regimul de tranzit comun permite depunerea declaraţiilor de tranzit şi a datelor din carnetul TIR cu/fără elemente de siguranţă şi securitate prin mijloace electronice, urmărirea şi gestionarea tuturor operaţiunilor de tranzit comunitar/comun şi a operaţiunilor TIR.  Accesul la aplicaţia NCTS-RO - componenta de gestiune a tranzitului comunitar/comun pentru introducerea datelor din declaraţia de tranzit, respectiv încheierea operaţiunilor, cu/fără elemente de siguranţă şi securitate prin mijloace electronice, în procedură normală şi/sau simplificată, după caz, se poate fa

Cum încalcă Ministerul Finanţelor legislaţia privind datele personale

Ministerul Finanţelor a dat un Ordin 1154/2014 prin care se reglementează nişte modalităţi de oferire de servicii prin intermediul comunicaţiilor electronice contribuabililor persoane fizice. Intenţia e bună în teorie, rămâne de văzut şi cum va funcţiona în practică. Însă Ordinul ridică serioase semne de întrebare dacă respectă normele privind prelucrarea datelor personale. Mă refer la dispoziţia cuprinsă în art. 7 alin. 2 „Acordul persoanei fizice pentru folosirea datelor sale personale în scopul acordării accesului la serviciile de comunicare electronică pentru care persoana fizică solicită autentificarea se consideră a fi implicit.” Art. 8 din legea 667/2011, cea cu protecţia datelor personale spune: 1) Prelucrarea codului numeric personal sau a altor date cu caracter personal având o funcţie de identificare de aplicabilitate generală poate fi efectuată numai dacă: a) persoana vizată şi-a dat în mod expres consimţământul; sau b) prelucrarea este prevăzută în mod expres de o dispozi

Definiţia parodiei

Curtea de Justiţie a Uniunii Europene, în soluţionarea unei cereri preliminare venită din Belgia, cazul  C-201/13, a fost pusă în situaţia de a emite o definiţie a parodiei. Definiţia este importantă în aplicarea legislaţiei drepturilor de autor, ştiind că în cazul în care se parodiază o operă preexistentă, consimţământul autorului operei preexistente (sau al altui deţinător al drepturilor de autor) nu este necesar pentru a se parodia a acea operă. Cazul se referă la utilizarea de către un politician a unor benzi desenate, unde personajele erau modificate pentru a semăna cu adversari politici. În speţă s-a pus şi problema că mesajul politic era unul discriminatoriu. Curtea Europeană a stabilit că parodia trebuie să deţină următoarele caracteristici: - să fie în mod notabil diferită de opera originală, - să conţină un sens umoristic sau de farsă, Nu este necesar să aibă un caracter original în afară de diferenţa notabilă faţă de opera preexistentă. În ce

Un blogger este un jurnalist?

Dincolo de aspectele "artistice" ale întrebării, ea are implicaţii practic legale foarte concrete. De exemplu, este un blogger obligat să-şi dezvăluie sursele sau este apărat de favorul de care se bucură jurnaliştii în acest domeniu. Pe la noi nu am găsit nimic care să ne lămurească. Am găsit însă o frumoasă speţă britanică  The Law Society and others v Kordowski [2011] EWHC 3182  THE HIGH COURT OF JUSTICE-QUEEN'S BENCH DIVISION. Ia te uită ce frumos le zic dumnealor acolo: "Jurnalismul  ...implică comunicarea de informaţii şi idei către publicul larg în interes public. Astăzi oricine cu acces la internet se poate angaja într-o activitate jurnalistocă fără niciun cost. Daca ceea ce pârâtul a comunicat publicului larg este necesar interesului public, el poate invoca protecţia pentru jurnalişti..."

Buletin legislativ 01.09.14-05.09.14

Financiar-fiscal Ordinul nr. 1154/2014 privind Procedura de comunicare prin mijloace electronice de transmitere la distanţă între Agenţia Naţională de Administrare Fiscală şi persoanele fizice, Ministerul Finanţelor Publice – MFP, În vigoare de la 02.09.2014,Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 646 din 02.09.2014 Se înfiinţează pentru persoanele fizice două servicii electronice, reglementându-se accesul la ele. Documente ce pot fi comunicate prin serviciul "Spaţiul privat virtual" A. Documente emise de organul fiscal şi comunicate contribuabilului Automat Decizii de impunere anuală aferente veniturilor realizate începând cu anul 2013 şi emise după data de 1 septembrie 2014; La cererea contribuabilului 1. "Situaţia obligaţiilor fiscale de plată la data de . . . . . . . . . ." 2. "Nota obligaţiilor de plată" 3. "Situaţia contribuţiilor de asigurări sociale declarate de către angajatori" B. Documente emise de contr

Buletin legislativ 24.08.14-29.08.14

Transporturi Ordonanţa nr. 21/2014 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, Guvernul României, În vigoare de la 01.09.2014, Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 635 din 29.08.2014 Sunt modificări privind înţelesul unor termeni (de pildă moped), procedura obţinerii carnetului de conducere, legate de folosirea centurii de siguranţă de către pasagerii autovehiculelor. Agricultură, produse alimentare Ordonanţa nr. 29/2014 pentru modificarea art. 6 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2000 privind produsele agroalimentare ecologice, precum şi pentru stabilirea unor măsuri în domeniul produselor agroalimentare ecologice, Guvernul României, Va intra în vigoare de la 29.09.2014, Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 639 din 30.08.2014. Piaţa de capital Regulamentul nr. 13/2014 pentru modificarea şi completarea unor regulamente emise de Comisia Naţională a V