Treceți la conținutul principal

Bibliotecile isi pot digitaliza colectiile

Curtea de Justitie a Uniunii Europene, solutionand o chestiune preliminara venita din Germania (C117/13), a tras concluzia ca bibliotecile, precum şi alte institutii stiintifice sau invatamant care detin fonduri de carte disponibile publicului, pot sa-si digitalizeze colectiile. Curtea a facut o aplicare larga a dreptului de utilizare a unei opere în scopuri de cercetare şi studiu fără acordul titularului dreptului de autor. Astfel, a tras concluzia că a pune la dispoziţie o copie digitalizată cititorilor acelei biblioteci se încadrează în înţelesul acestei noţiuni.
Curtea a atras atenţia asupra liomitelor acestui drept, şi anume că acest drept trebuie exercitat de către un public determinat (abonaţii bibliotecii) prin terminale dedicate acestui scop aflate în spaţiile de lucru ale bibliotecii. Prin urmare oferirea posibilităţii de a copia formatul digital al cărţii pe un stick USB nu este un mod legitim de utilizare.

Comentarii

Postări populare de pe acest blog

Dizolvare SRL (5) - Dizolvare fara lichidator. Model hotarare lichidare si repartizare

Dupa ce s-a hotarat dizolvarea se fac, sub răspunderea administratorului şi contabilului societăţii documentele de lichidare
-       Inventarierea  şi evaluarea elementelor de  natura activelor, datoriilor  şi capitalurilor proprii ale societăţilor comerciale care urmează  să se lichideze  şi înregistrarea rezultatelor inventarierii şi ale evaluării efectuate cu această ocazie;-  Întocmirea situaţiilor financiare anuale, în formatul prevăzut de reglementările contabile aplicabile; -       Achitarea datoriilor societăţii comerciale către bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, precum  şi a celorlalte obligaţii sociale către alte fonduri, salariaţi şi alţi terţi;-       Stabilirea rezultatului lichidării (profit sau pierdere), întocmindu-se contul de profit şi pierdere în formatul prevăzut de reglementările contabile aplicabile;    Se obţin  documentele de la finanţe care atestă că s-au plătit toate datoriile, către stat. Eventual alte documente de plată a datoriilor cătr…

Model decizie avertisment scris

GDPR si utilizarea dispozitivelor mobile de serviciu

GDPR si utilizarea dispozitivelor mobile de serviciu
Pentru că data de 25 mai a trecut și Regulamentul general privind protecția datelor personale (GDPR) e în vigoare, și mai toate firmele diligente au făcut notificări privind prelucrarea datelor și eventual au completat câteva formulare cerute de Regulament, aceasta nu înseamnă că bătăile de cap s-au terminat. De fapt, abia încep. O problemă pentru companii în legătură cu GDPR este utilizarea telefoanelor mobile (smartphone). Practic tot ce se conectează la rețeaua operatorului de date trebuie să respecte regulile de securitate minime. O primă notă este că inclusiv telefoanele mobile care aparțin angajaților (nu sunt pus e la dispoziție de către angajator), dar care se conectează la poșta electronica a angajatorului sau la o altă bază de date a acestuia vor fi în responsabilitatea operatorului de date, și trebuie să respecte cerințele minime de securitate. Desigur printre cerințele minime este protecția față de malware. Soluțiile antivi…