Treceți la conținutul principal

Buletin legislativ 01.09.14-05.09.14

Financiar-fiscal

Ordinul nr. 1154/2014 privind Procedura de comunicare prin mijloace electronice de transmitere la distanţă între Agenţia Naţională de Administrare Fiscală şi persoanele fizice, Ministerul Finanţelor Publice – MFP, În vigoare de la 02.09.2014,Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 646 din 02.09.2014

Se înfiinţează pentru persoanele fizice două servicii electronice, reglementându-se accesul la ele.
Documente ce pot fi comunicate prin serviciul "Spaţiul privat virtual"
A. Documente emise de organul fiscal şi comunicate contribuabilului
Automat
Decizii de impunere anuală aferente veniturilor realizate începând cu anul 2013 şi emise după data de 1 septembrie 2014;
La cererea contribuabilului
1. "Situaţia obligaţiilor fiscale de plată la data de . . . . . . . . . ."
2. "Nota obligaţiilor de plată"
3. "Situaţia contribuţiilor de asigurări sociale declarate de către angajatori"
B. Documente emise de contribuabil şi comunicate organului fiscal
1. Cerere privind "Situaţia obligaţiilor fiscale de plată la data de . . . . . . . . . ."
2. Cerere privind "Nota obligaţiilor de plată"
3. Cerere privind "Situaţia contribuţiilor de asigurări sociale declarate de către angajatori"
Categoriile de informaţiile publice fiscale prin serviciul "Buletinul informativ fiscal"
1. Calendarul obligaţiilor fiscale
2. Noutăţi legislative
3. Ghiduri fiscale
4. Campanii derulate
5. Comunicate de presă.

Agricultură, produse alimentare


Ordinul nr. 1281/695/152/2014 pentru modificarea SMR4 - Protecţia apelor împotriva poluării cu nitraţi proveniţi din surse agricole din anexa la Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale, al ministrului mediului şi pădurilor şi al preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 187/2.155/42/2011 pentru aprobarea cerinţelor legale în materie de gestionare (SMR) privind mediul, sănătatea publică, sănătatea animalelor şi sănătatea plantelor în cadrul schemelor şi măsurilor de sprijin pentru agricultori în România, Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale - MADR, Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice - MMSC, Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor – ANSVSA, În vigoare de la 03.09.2014, Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 649 din 03.09.2014.

Comentarii

Postări populare de pe acest blog

Dizolvare SRL (5) - Dizolvare fara lichidator. Model hotarare lichidare si repartizare

Dupa ce s-a hotarat dizolvarea se fac, sub răspunderea administratorului şi contabilului societăţii documentele de lichidare
-       Inventarierea  şi evaluarea elementelor de  natura activelor, datoriilor  şi capitalurilor proprii ale societăţilor comerciale care urmează  să se lichideze  şi înregistrarea rezultatelor inventarierii şi ale evaluării efectuate cu această ocazie;-  Întocmirea situaţiilor financiare anuale, în formatul prevăzut de reglementările contabile aplicabile; -       Achitarea datoriilor societăţii comerciale către bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, precum  şi a celorlalte obligaţii sociale către alte fonduri, salariaţi şi alţi terţi;-       Stabilirea rezultatului lichidării (profit sau pierdere), întocmindu-se contul de profit şi pierdere în formatul prevăzut de reglementările contabile aplicabile;    Se obţin  documentele de la finanţe care atestă că s-au plătit toate datoriile, către stat. Eventual alte documente de plată a datoriilor cătr…

Protecția datelor personale pentru toți

Pentru cei interesați de problematica protecției datelor personale -GDPR, am scris această carte, apărută în format electronic.

O puteți achiziționa aici.

Convenția Europeană a Drepturilor Omului (CEDO) art. 8 din Convenție garantează respectarea dreptului de viață privată, familie, a domiciliului și a corespondenței. In baza acestei dispoziții Curtea Europeană a Drepturilor Omului a pronunțat hotărâri în legătură cu protecția datelor personale în cazuri în care s-au strîns informații despre viața personală a unei persoane ( cazul Leander contra Suediei http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-57519)  în cazul interceptării comunicațiilor electronice și telefonice (cazul Klass contra Germaniei http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-57510) supravegherea la locul de muncă (cazul Copland contra Regatului Unit http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=002-2765) utilizarea de sisteme CCTV (Peck contra Regatului Unit) protejarea imaginii unei persoane (cazul Von Hannover contra Germaniei http://hudoc.echr.co…

Model decizie avertisment scris