miercuri, 17 septembrie 2014

Buletin legislativ 08.09.14-12.09.14

Financiar-fiscal

Ordinul nr. 2783/2014 pentru aprobarea Normelor privind accesul la aplicaţia de tranzit NCTS-RO, În vigoare de la 15.09.2014, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală – ANAF, Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 673 din 12.09.2014

Noul sistem computerizat de tranzit (NCTS) utilizat în toate statele membre ale Uniunii Europene, precum şi de părţile contractante ale Convenţiei privind regimul de tranzit comun permite depunerea declaraţiilor de tranzit şi a datelor din carnetul TIR cu/fără elemente de siguranţă şi securitate prin mijloace electronice, urmărirea şi gestionarea tuturor operaţiunilor de tranzit comunitar/comun şi a operaţiunilor TIR.
 Accesul la aplicaţia NCTS-RO - componenta de gestiune a tranzitului comunitar/comun pentru introducerea datelor din declaraţia de tranzit, respectiv încheierea operaţiunilor, cu/fără elemente de siguranţă şi securitate prin mijloace electronice, în procedură normală şi/sau simplificată, după caz, se poate face de către persoanele având calitatea de:
1. principali obligaţi/expeditori agreaţi, titulari ai regimului de tranzit, care declară mărfurile în nume propriu;
2. comisionari în vamă ca reprezentanţi ai unor principali obligaţi;
3. destinatari agreaţi sau reprezentanţi ai acestora;
4. orice persoană dacă prezintă autorităţilor vamale dovada dreptului de reprezentare a titularului regimului de tranzit.

Transporturi

Procedura de înregistrare a domeniilor SETRE din 04.09.2014, În vigoare de la 10.09.2014, Guvernul României, Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 664 din 10.09.2014


Este vorba de procedura de autorizare a celor care oferă servicii de plată electronică a taxelor pentru utilizarea infrastructurii de transport.

Niciun comentariu: