luni, 22 septembrie 2014

Buletin legislativ 15.09.14-19.09.14

Financiar-fiscal

Legea nr. 123/2014 pentru modificarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, Parlamentul României, În vigoare de la 22.09.2014, Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 687 din 19.09.2014

Noile cote de contribuţie la asigurările sociale sunt:

-          26,3% pentru condiţii normale de muncă, din care 10,5% pentru contribuţia individuală şi 15,8% pentru contribuţia datorată de angajator;
-           31,3% pentru condiţii deosebite de muncă, din care 10,5% pentru contribuţia individuală şi 20,8% pentru contribuţia datorată de angajator;
-          36,3% pentru condiţii speciale de muncă şi pentru alte condiţii de muncă, din care 10,5% pentru contribuţia individuală şi 25,8% pentru contribuţia datorată de angajator.

Sănătate

Normele metodologice pentru stabilirea documentelor justificative privind dobândirea calităţii de asigurat din 08.09.2014, Casa Naţională a Asigurărilor de Sănătate – CNAS, În vigoare de la 19.09.2014,Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 685 din 19.09.2014.

Documentul încearcă să mai reducă birocraţia în legătură cu emiterea adeverinţelor de asigurat necesare pentru orice tratament medical decontat de sistemul de asigurări de sănătate. Este de văzut cum va fi el aplicat în practică.
De exemplu se poate adeveri calitatea de asigurat prin „documentul rezultat prin accesarea de către furnizorii aflaţi în relaţii contractuale cu casele de asigurări a instrumentului electronic pus la dispoziţie de CNAS, constituit în baza Registrului unic de evidenţă al asiguraţilor”.

Diverse

Hotărârea nr. 787/2014 privind modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 470/2014 pentru aprobarea Normelor referitoare la provenienţa, circulaţia şi comercializarea materialelor lemnoase, la regimul spaţiilor de depozitare a materialelor lemnoase şi al instalaţiilor de prelucrat lemn rotund, precum şi a unor măsuri de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 995/2010 al Parlamentului European şi al Consiliului din 20 octombrie 2010 de stabilire a obligaţiilor ce revin operatorilor care introduc pe piaţă lemn şi produse din lemn, Guvernul României, Va intra în vigoare de la 08.10.2014, Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 680 din 17.09.2014.


Niciun comentariu: