miercuri, 17 septembrie 2014

Registrul actionarilor necompletat la zi

Cu ceva întârziere răspund unei întrebări legate de înscrierile în registrul acţionarilor.

Într-o societate pe acţiuni principalul mijloc de a dovedi derţinerea unor acţiuni este registrul acţionarilor. Excepţie fac societăţile care au emis acţiuni la purtător, unde simpla deţinere a înscrisului care încorporează dreptul de proprietate asupra acţiunilor este suficientă.

Într-adevăr nu sunt rare cazurile în care din neglijenţă, sau uneori chiar rea voinţă registrul acţionarilor să nu fie completat la zi. 

Dacă este vorba doar de neglijenţă, lucrurile pot fi îndreptate lesne la cererea persoanelor interesate, şi aceia sunt chiar acţionarii. Niciodată nu este prea târziu să se facă înscrierile necesare în registrul acţionarilor, pentru ca acesta să fie o reflectare corectă a drepturilor acţionarilor asupra acţiunilor emise de societatea pe acţiuni.

Mai dificile sunt situaţiile în care există rea voinţă. În acest caz este necesar să se facă apel la instanţa de judecată pentru ca aceasta să pronunţe o hotărâre în acest sens.

Niciun comentariu: