Treceți la conținutul principal

Sa nu abuzam de legile privind datele personale

O recentă hotărâre a Curţii de Justiţie a Uniunii Europene (C‑141/12), dată în urma unei întrebări preliminare venită din Olanda, vine să combată eventuale abuzuri în folosirea legislaţiei datelor personale.

Această legislaţie conţine prevederea că orice persoană poate avea acces , la cerere, la datele sale personale pe care le prelucrează altcineva.

Evident au apărut şi persoane deştepte care au încercat să se folosească de această prevedere şi cer să aibă acces la orice ţine de persoana lor, care s-ar găsi la terţi. 

În cazul de faţă cineva a solicitat de la o instituţie publică din Olanda o opinie legală redactată într-o situaţie care îl priveşte. 

Curtea a hotărât că o astfel de opinie legală nu reprezintă date personale, şi, prin urmare, nu există un drept de acces la acea opinie legală formulată de instituţia publică, cel puţin în lumina legislaţiei privind datele personale.

Comentarii

Postări populare de pe acest blog

Dizolvare SRL (5) - Dizolvare fara lichidator. Model hotarare lichidare si repartizare

Dupa ce s-a hotarat dizolvarea se fac, sub răspunderea administratorului şi contabilului societăţii documentele de lichidare
-       Inventarierea  şi evaluarea elementelor de  natura activelor, datoriilor  şi capitalurilor proprii ale societăţilor comerciale care urmează  să se lichideze  şi înregistrarea rezultatelor inventarierii şi ale evaluării efectuate cu această ocazie;-  Întocmirea situaţiilor financiare anuale, în formatul prevăzut de reglementările contabile aplicabile; -       Achitarea datoriilor societăţii comerciale către bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, precum  şi a celorlalte obligaţii sociale către alte fonduri, salariaţi şi alţi terţi;-       Stabilirea rezultatului lichidării (profit sau pierdere), întocmindu-se contul de profit şi pierdere în formatul prevăzut de reglementările contabile aplicabile;    Se obţin  documentele de la finanţe care atestă că s-au plătit toate datoriile, către stat. Eventual alte documente de plată a datoriilor cătr…

Model decizie avertisment scris

Convocare cercetare disciplinară- model

Antet


Nr.______/__________________


Către, Salariat
Adresa: ______________________


Prin prezenta va informam ca sunteti convocat la ________________, situat în_________________, în data de __________, ora _____ în vederea efectuării cercetarii disciplinare prealabile conform art. 251 alin. 2 din Codul Muncii.
Vă aducem la cunostinta ca veți fi cercetată disciplinar pentru faptul că __________________
_____________________________________________________________________.
. Este pusă în discuție încălcarea prevederilor cuprinse in urmatoarele documente:
-Regulamentului Intern, ________
-Codul Muncii______________,
-Fișa postului _______________
Vă informam ca puteți fi îinsoțită de către un reprezentant al salariaților, sau un avocat.
Persoana/persoanele împuternicite să efectueze cercetarea disciplinară sunt: ___________.
În cazul neprezentării dvs. la convocarea făcută, fără un motiv obiectiv, dă dreptul angajatorului să dispună sancționarea, fără efectuarea cercetării disciplinare prealabile.
În c…