Treceți la conținutul principal

Postări

Se afișează postări din octombrie, 2014

Expertul tehnic judiciar este functionar public in intelesul legii penale

Decizia nr. 20/2014 privind examinarea sesizării formulate de către Curtea de Apel Craiova - Secţia penală şi pentru cauze cu minori în Dosarul nr. 1.373/95/2014 prin care, în baza art. 475 din Codul de procedură penală, se solicită Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie pronunţarea unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea de principiu a modalităţii de interpretare a dispoziţiilor art. 175 alin. (1) şi (2) din Codul penal privind funcţionarii publici, respectiv dacă expertul judiciar este funcţionar public în sensul alin. (1) ori alin. (2), Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – ÎCCJ, În vigoare de la 22.10.2014, Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 766 din 22.10.2014 Admite sesizarea formulată de Curtea de Apel Craiova - Secţia penală şi pentru cauze cu minori în Dosarul nr. 1.373/95/2014, prin care se solicită pronunţarea unei hotărâri prealabile în vederea rezolvării de principiu a modalităţii de interpretare a dispoziţiilor art. 175 alin. (1) şi (2) din Codul penal pri

Sanctiuni nereguli ITP

Toate autovehiculele, pentru a putea circula pe drumurile publice, au nevoie de a trece peste inspecţia tehnică periodică. Aceasta se efectuează la termene de 2  ani pentru autovehicule de persoane cu cel mult 8 locuri (autoturisme) şi fiind prevăzute termene de 1 an sau 6 luni pentru alte categorii de autovehicule marfă 1 an, transport public persoane 6 luni) Fără aceasta autovehiculul nu are drept de circulaţie pe drumul public. În cazul în care perioada  inspecţiei tehnice periodice este expirată sancţiunea este reţinerea certificatului de înmatriculare al vehiculului, eliberându-se o dovadă înlocuitoare cu drept de circulaţie pentru 15 zile. În acelaşi timp se va aplica sancţiunea amenzii cu 9-20 puncte de amendă.

Buletin legislativ 13.10.14-17.10.14

Proprietate imobiliară Legea nr. 135/2014 pentru modificarea alin. (5) al art. 21 din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989, precum şi pentru completarea art. 18 din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, Parlamentul României, În vigoare de la 19.10.2014, Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 753 din 16.10.2014 Legea aduce o modificare la legea10/2001 a imobilelor naţionalizate. „Sub sancţiunea nulităţii absolute, până la soluţionarea procedurilor administrative şi, după caz, judiciare, generate de prezenta lege, sunt interzise înstrăinarea, concesionarea, locaţia de gestiune, asocierea în participaţiune, ipotecarea, locaţiunea, precum şi orice închiriere sau subînchiriere în beneficiul unui nou chiriaş, schimbarea destinaţiei, grevarea cu sarcini sub orice formă a bunurilor imobile - terenuri şi/sau construcţii not

Manipularea pieţei de capital

Conform Legii 297/2004 art 244 alin. 5 Manipularea pieţei (de capital ) înseamnă: a) tranzacţii sau ordine de tranzacţionare: 1. care dau sau ar putea da semnale false sau care induc în eroare în legătură cu cererea, oferta sau preţul instrumentelor financiare; 2. care menţin, prin acţiunea uneia sau a mai multor persoane acţionând împreună, preţul unuia sau al mai multor instrumente financiare, la un nivel anormal ori artificial; b) tranzacţii sau ordine de tranzacţionare care presupun procedee fictive sau orice altă formă de înşelăciune; c) diseminarea de informaţii prin mass-media, inclusiv internet sau prin orice altă modalitate, care dă sau ar putea să dea semnale false sau care induc în eroare asupra instrumentelor financiare, inclusiv diseminarea zvonurilor şi ştirilor false sau care induc în eroare, în condiţiile în care persoana care a diseminat informaţia ştia sau trebuia să ştie că informaţia este falsă sau induce în eroare. Referitor la jurnalişti,

Buletin legislativ 29.09.14-03.10.14

Financiar-fiscal Ordinul nr. 989/2014 privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale şi al ministrului finanţelor publice nr. 1.117/2.170/2010 pentru stabilirea regulilor de eligibilitate şi a listei cheltuielilor eligibile în cadrul operaţiunilor finanţate prin Programul operaţional sectorial "Dezvoltarea resurselor umane 2007-2013", Ministerul Fondurilor Europene – MFE, În vigoare de la 01.10.2014, Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 716 din 01.10.2014. Diverse Ordinul nr. 149/2014 pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului administraţiei şi internelor nr. 163/2011 privind preschimbarea permiselor de conducere naţionale eliberate de autorităţile competente ale altor state cu documente similare româneşti, Ministerul Afacerilor Interne – MAI, În vigoare de la 08.10.2014, Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 725 din 03.10.2014 Posesorii unui permis de conducere străin pot obţine un per

Anvelope de iarnă. Sancţiuni

Anvelopele  de iarnă  sunt  anvelope omologate conform Directivei 92/23/CE a Consiliului din 31 martie 1992 privind pneurile autovehiculelor şi ale remorcilor acestora, precum şi montarea lor, Regulamentului Comisiei Economice pentru Europa a Organizaţiei Naţiunilor Unite (CEE-ONU) nr. 30 sau Regulamentului Comisiei Economice pentru Europa a Organizaţiei Naţiunilor Unite CEE-ONU nr. 54. In concret ele poartă un marcaj de tip M.S. sau M&S. Constituie contravenţie conducerea autovehiculului pe drumurile publice acoperite cu zăpadă, gheaţă sau polei, fără ca acesta să fie dotat cu anvelope de iarnă, iar în cazul autovehiculului de transport marfă cu o masă totală maximă autorizată mai mare de 3,5 tone şi al autovehiculului de transport persoane cu mai mult de 9 locuri pe scaune, inclusiv cel al conducătorului auto, fără ca acestea să fie echipate cu anvelope de iarnă pe roţile axei/axelor de tracţiune sau fără a avea montate pe aceste roţi lanţuri sau alte echipamente antiderapa