vineri, 10 octombrie 2014

Manipularea pieţei de capital

Conform Legii 297/2004 art 244 alin. 5

Manipularea pieţei (de capital ) înseamnă:

a) tranzacţii sau ordine de tranzacţionare:

1. care dau sau ar putea da semnale false sau care induc în eroare în legătură cu cererea, oferta sau preţul instrumentelor financiare;

2. care menţin, prin acţiunea uneia sau a mai multor persoane acţionând împreună, preţul unuia sau al mai multor instrumente financiare, la un nivel anormal ori artificial;

b) tranzacţii sau ordine de tranzacţionare care presupun procedee fictive sau orice altă formă de înşelăciune;

c) diseminarea de informaţii prin mass-media, inclusiv internet sau prin orice altă modalitate, care dă sau ar putea să dea semnale false sau care induc în eroare asupra instrumentelor financiare, inclusiv diseminarea zvonurilor şi ştirilor false sau care induc în eroare, în condiţiile în care persoana care a diseminat informaţia ştia sau trebuia să ştie că informaţia este falsă sau induce în eroare. Referitor la jurnalişti, în exercitarea profesiunii lor, diseminarea informaţiilor va fi luată în considerare ţinându-se cont de regulile care reglementează activitatea acestora, excepţie făcând persoanele care utilizează aceste informaţii în scopul obţinerii, directe sau indirecte, de avantaje sau profituri.

Mai deunăzi citeam despre următoarele:

Guvernul mută astfel la Parlament cartoful fierbinte al eliminării pragului de deţinere de 5% la SIF-uri. 

Cele cinci SIF-uri sunt ur­ma­şele Fondurilor Pro­prie­tăţii Private (FPP) care au fost create prin legea priva­tizării de la înce­putul anilor ‘90 şi au în prezent active de 6,6 miliarde de lei. Ele au pri­mit în ad­ministrare circa 25% din ave­rea naţio­nală, reprezentând pachete de acţiuni la sute de companii, printre care BCR, BRD, Bancpost.
Azi deţinerile investitorilor de pe bursă la cele cinci SIF-uri sunt restricţio­nate la 5% din capital. Guvernul prin Ministerul Finanţelor Publice a propus eliminarea pragului de deţinere la SIF-uri, făcând astfel primul pas spre cea mai aşteptată liberalizare de pe piaţa locală de capital.
Peste noapte însă actul normativ cu eliminarea pragului de deţinere la SIF-uri a fost schimbat de Ministerul Finan­ţelor din ordonanţă de urgenţă în proiect de lege. Miza schimbării este momentul intrării în vigoare, ce poate dura şi ani de zile în cazul proiectului de lege, şi ulterioare schimbări care ar putea fi introduse de Parlament în proiectul de lege. Ministerul Finanţelor nu a avut o poziţie oficială pe acest subiect.
„Şansele de reuşită ale proiectului sunt sem­nificative din perspectiva fap­tu­lui că ini­ţierea vine din zona guver­na­men­tală. Însă am mai văzut astfel de ini­ţia­tive dera­ia­te pe parcursul tim­pu­lui, iar factorul ale­ge­rilor prezidenţiale ar putea să con­te­ze şi el în desfăşurarea pro­cesului legis­la­tiv“, a spus Horia Braun, directorul gene­ral al so­cie­tăţii de admi­nis­trate ING Asset Ma­nage­ment, ma­na­gerul celui mai mare fond de acţiuni.
Acţiunile celor cinci SIF-uri au ur­cat cu până la 5% în şedinţa de tranzac­ţionare de ieri.
La începutul anilor 2000, menţi­ne­rea unui prag a fost motivată de şefii de atunci ai SIF-urilor ca protecţie împo­triva unor pre­luări ostile. Azi însă nu se mai pune pro­blema unor preluări ostile pentru că sfe­rele de influenţă la cele cinci SIF-uri sunt deja aşezate.
O fi, n-o fi manipulare? Eu nu ştiu ce să zic, dar sunt autorităţi care au competenţă să studieze această problemă. Şi tac mâlc.

Un comentariu:

Iulian Lucian Maidanuc spunea...

La prima vedere Guvernul Romaniei nu ar fi in stare de manipularea pietei de capital: pentru asa ceva ar fi nevoie de un organ specializat, numit creier, si de ceva cunostinte in domeniul acesta. Mai degraba pare a fi o pirueta electorala, daca nu cumva e prostie in forma pura sau o combinatie savanta intre astea doua. Dar absolut sigur nu o poti exlude complet...