Treceți la conținutul principal

Manipularea pieţei de capital

Conform Legii 297/2004 art 244 alin. 5

Manipularea pieţei (de capital ) înseamnă:

a) tranzacţii sau ordine de tranzacţionare:

1. care dau sau ar putea da semnale false sau care induc în eroare în legătură cu cererea, oferta sau preţul instrumentelor financiare;

2. care menţin, prin acţiunea uneia sau a mai multor persoane acţionând împreună, preţul unuia sau al mai multor instrumente financiare, la un nivel anormal ori artificial;

b) tranzacţii sau ordine de tranzacţionare care presupun procedee fictive sau orice altă formă de înşelăciune;

c) diseminarea de informaţii prin mass-media, inclusiv internet sau prin orice altă modalitate, care dă sau ar putea să dea semnale false sau care induc în eroare asupra instrumentelor financiare, inclusiv diseminarea zvonurilor şi ştirilor false sau care induc în eroare, în condiţiile în care persoana care a diseminat informaţia ştia sau trebuia să ştie că informaţia este falsă sau induce în eroare. Referitor la jurnalişti, în exercitarea profesiunii lor, diseminarea informaţiilor va fi luată în considerare ţinându-se cont de regulile care reglementează activitatea acestora, excepţie făcând persoanele care utilizează aceste informaţii în scopul obţinerii, directe sau indirecte, de avantaje sau profituri.

Mai deunăzi citeam despre următoarele:

Guvernul mută astfel la Parlament cartoful fierbinte al eliminării pragului de deţinere de 5% la SIF-uri. 

Cele cinci SIF-uri sunt ur­ma­şele Fondurilor Pro­prie­tăţii Private (FPP) care au fost create prin legea priva­tizării de la înce­putul anilor ‘90 şi au în prezent active de 6,6 miliarde de lei. Ele au pri­mit în ad­ministrare circa 25% din ave­rea naţio­nală, reprezentând pachete de acţiuni la sute de companii, printre care BCR, BRD, Bancpost.
Azi deţinerile investitorilor de pe bursă la cele cinci SIF-uri sunt restricţio­nate la 5% din capital. Guvernul prin Ministerul Finanţelor Publice a propus eliminarea pragului de deţinere la SIF-uri, făcând astfel primul pas spre cea mai aşteptată liberalizare de pe piaţa locală de capital.
Peste noapte însă actul normativ cu eliminarea pragului de deţinere la SIF-uri a fost schimbat de Ministerul Finan­ţelor din ordonanţă de urgenţă în proiect de lege. Miza schimbării este momentul intrării în vigoare, ce poate dura şi ani de zile în cazul proiectului de lege, şi ulterioare schimbări care ar putea fi introduse de Parlament în proiectul de lege. Ministerul Finanţelor nu a avut o poziţie oficială pe acest subiect.
„Şansele de reuşită ale proiectului sunt sem­nificative din perspectiva fap­tu­lui că ini­ţierea vine din zona guver­na­men­tală. Însă am mai văzut astfel de ini­ţia­tive dera­ia­te pe parcursul tim­pu­lui, iar factorul ale­ge­rilor prezidenţiale ar putea să con­te­ze şi el în desfăşurarea pro­cesului legis­la­tiv“, a spus Horia Braun, directorul gene­ral al so­cie­tăţii de admi­nis­trate ING Asset Ma­nage­ment, ma­na­gerul celui mai mare fond de acţiuni.
Acţiunile celor cinci SIF-uri au ur­cat cu până la 5% în şedinţa de tranzac­ţionare de ieri.
La începutul anilor 2000, menţi­ne­rea unui prag a fost motivată de şefii de atunci ai SIF-urilor ca protecţie împo­triva unor pre­luări ostile. Azi însă nu se mai pune pro­blema unor preluări ostile pentru că sfe­rele de influenţă la cele cinci SIF-uri sunt deja aşezate.
O fi, n-o fi manipulare? Eu nu ştiu ce să zic, dar sunt autorităţi care au competenţă să studieze această problemă. Şi tac mâlc.

Comentarii

La prima vedere Guvernul Romaniei nu ar fi in stare de manipularea pietei de capital: pentru asa ceva ar fi nevoie de un organ specializat, numit creier, si de ceva cunostinte in domeniul acesta. Mai degraba pare a fi o pirueta electorala, daca nu cumva e prostie in forma pura sau o combinatie savanta intre astea doua. Dar absolut sigur nu o poti exlude complet...

Postări populare de pe acest blog

Dizolvare SRL (5) - Dizolvare fara lichidator. Model hotarare lichidare si repartizare

Dupa ce s-a hotarat dizolvarea se fac, sub răspunderea administratorului şi contabilului societăţii documentele de lichidare
-       Inventarierea  şi evaluarea elementelor de  natura activelor, datoriilor  şi capitalurilor proprii ale societăţilor comerciale care urmează  să se lichideze  şi înregistrarea rezultatelor inventarierii şi ale evaluării efectuate cu această ocazie;-  Întocmirea situaţiilor financiare anuale, în formatul prevăzut de reglementările contabile aplicabile; -       Achitarea datoriilor societăţii comerciale către bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, precum  şi a celorlalte obligaţii sociale către alte fonduri, salariaţi şi alţi terţi;-       Stabilirea rezultatului lichidării (profit sau pierdere), întocmindu-se contul de profit şi pierdere în formatul prevăzut de reglementările contabile aplicabile;    Se obţin  documentele de la finanţe care atestă că s-au plătit toate datoriile, către stat. Eventual alte documente de plată a datoriilor cătr…

Model decizie avertisment scris

Convocare cercetare disciplinară- model

Antet


Nr.______/__________________


Către, Salariat
Adresa: ______________________


Prin prezenta va informam ca sunteti convocat la ________________, situat în_________________, în data de __________, ora _____ în vederea efectuării cercetarii disciplinare prealabile conform art. 251 alin. 2 din Codul Muncii.
Vă aducem la cunostinta ca veți fi cercetată disciplinar pentru faptul că __________________
_____________________________________________________________________.
. Este pusă în discuție încălcarea prevederilor cuprinse in urmatoarele documente:
-Regulamentului Intern, ________
-Codul Muncii______________,
-Fișa postului _______________
Vă informam ca puteți fi îinsoțită de către un reprezentant al salariaților, sau un avocat.
Persoana/persoanele împuternicite să efectueze cercetarea disciplinară sunt: ___________.
În cazul neprezentării dvs. la convocarea făcută, fără un motiv obiectiv, dă dreptul angajatorului să dispună sancționarea, fără efectuarea cercetării disciplinare prealabile.
În c…