Treceți la conținutul principal

Made in....Unde e facut un produs?

Daca pe un produs scrie "Made in ..." aceasta afirmatie e corecta sau nu din punct de vedere legal? Nu o fi inselatorie? Si mai ales cu autoritatile vamale nu te joci, pentru ca ele sunt si mai interesate sa stabileasca corect acest "made in".

Astazi produsele sunt manufacturate din subansamble care provin din cele mai diverse tari, deci: "unde e facut?"

Codul Vamal al Uniunii Europene foloseşte următoarea definiţie:

"Mărfurile în producerea cărora intervin două sau mai multe ţări sunt considerate originare din ţara în care au fost supuse ultimei transformări sau prelucrări substanţiale, justificată economic, efectuată într-o întreprindere echipată în acest scop şi din care a rezultat un produs nou sau care reprezintă un stadiu de fabricaţie important."

Chiar şi cei mai versaţi specialişti în citirea limbajului biricratic trebuie să recunoască că nu prea se înţelege mare lucru.

Pentru a te descurca cu interpretarea acestui paragraf trebuie căutat în criteriile Orrganizaţiei Mondiale a Comerţului care defineşte câteva criterii ceva mai inteligibile.

O modificare substanţială trebuie să conducă la:

1. o schimbare a clasificării produsului respectiv în noemnclatorul vamal armonizat.

2. identificarea operaţiilor într-o listă de operaţii de fabricaţie desmemnate ca atare că modifică natura produsului

3. o modificare substanţială a valorii datorată asamblării

Comentarii

Postări populare de pe acest blog

Dizolvare SRL (5) - Dizolvare fara lichidator. Model hotarare lichidare si repartizare

Dupa ce s-a hotarat dizolvarea se fac, sub răspunderea administratorului şi contabilului societăţii documentele de lichidare
-       Inventarierea  şi evaluarea elementelor de  natura activelor, datoriilor  şi capitalurilor proprii ale societăţilor comerciale care urmează  să se lichideze  şi înregistrarea rezultatelor inventarierii şi ale evaluării efectuate cu această ocazie;-  Întocmirea situaţiilor financiare anuale, în formatul prevăzut de reglementările contabile aplicabile; -       Achitarea datoriilor societăţii comerciale către bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, precum  şi a celorlalte obligaţii sociale către alte fonduri, salariaţi şi alţi terţi;-       Stabilirea rezultatului lichidării (profit sau pierdere), întocmindu-se contul de profit şi pierdere în formatul prevăzut de reglementările contabile aplicabile;    Se obţin  documentele de la finanţe care atestă că s-au plătit toate datoriile, către stat. Eventual alte documente de plată a datoriilor cătr…

Model decizie avertisment scris

GDPR si utilizarea dispozitivelor mobile de serviciu

GDPR si utilizarea dispozitivelor mobile de serviciu
Pentru că data de 25 mai a trecut și Regulamentul general privind protecția datelor personale (GDPR) e în vigoare, și mai toate firmele diligente au făcut notificări privind prelucrarea datelor și eventual au completat câteva formulare cerute de Regulament, aceasta nu înseamnă că bătăile de cap s-au terminat. De fapt, abia încep. O problemă pentru companii în legătură cu GDPR este utilizarea telefoanelor mobile (smartphone). Practic tot ce se conectează la rețeaua operatorului de date trebuie să respecte regulile de securitate minime. O primă notă este că inclusiv telefoanele mobile care aparțin angajaților (nu sunt pus e la dispoziție de către angajator), dar care se conectează la poșta electronica a angajatorului sau la o altă bază de date a acestuia vor fi în responsabilitatea operatorului de date, și trebuie să respecte cerințele minime de securitate. Desigur printre cerințele minime este protecția față de malware. Soluțiile antivi…