Treceți la conținutul principal

Postări

Se afișează postări din ianuarie, 2015

Buletin legislativ 19.01.15-23.01.15

Financiar fiscal Decizia nr. 662/2014 referitoare la admiterea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 771 alin. (6) teza finală din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, Curtea Constituţională, În vigoare de la 20.01.2015, Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 47 din 20.01.2015. Admite excepţia de neconstituţionalitate ridicată de Societatea Comercială "Vanadis 94 Prod Com" - S.R.L. din Bucureşti în Dosarul nr. 5.289/1.748/2013 al Judecătoriei Cornetu şi constată că dispoziţiile art. 771 alin. (6) teza finală din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal sunt constituţionale în măsura în care legea nu îl obligă pe cumpărătorul adjudecatar să facă dovada plăţii impozitului datorat de înstrăinătorul debitor pentru a-şi putea înscrie în cartea funciară dreptul său de proprietate. Curtea rezolvă o veche problemă creată de această dispoziţie, şi anume imposibilitatea celor care cumpărau imobile în urma procedurilor de executare silită să-şi realiz

Big Brother 3 a cazut la Curtea Constitutionala

Curtea Constitutionala ne-a facut un cadou ieri publicand motivarea la respingerea Legii privind securitatea cibernetică a României numita si Big Brother 3 pe motiv de neconstitutionalitate. Dupa cum se vede din numarul 3 politicienii nostri sunt insistenti in a-si baga nasul in treburile noastre private. Fiti vigilenti poate urma si 4 si 5..... Motivarea o gasiti aici.

De protectia datelor personale nu scapi nici acasă

Curtea de Justiţie a Uniunii Europene a dat o hotărâre foarte interesantă legată de utilizarea unei camere de supraveghere în scop personal, acasă. ( cazul František Ryneš C-212/13) František Ryneš, cetăţean ceh, fusese, el şi familia, victimă a aunor atacuri, fără ca autorii să fi fost identificaţii, şi a instalat o cameră de supraveghere acasă. Cu aceasta a putut să identifice cine erau autorii atacurilor. În timpul procesului intentat acestora a fost ridicată problema în ce măsură această supraveghere era conformă regulilor privind protecţia datelor personale. Autoritatea competentă din Cehia l-a amendat pe František Ryneš găsind că este vinovat de încălcarea legislaţiei privind datele personale. Un aspect important reţinut a fost că acea cameră surprindea imagini şi din spaţiul public. František Ryneš  s-a adresat justiţiei şi prin intermediul unei întrebări preliminare cazul a ajuns la Curtea de Justiţie a Uniunii Europene. Curtea de Justiţie a Uniunii Europene a sta

Estonia ofera E-Residency

Estonia ofera cetăţenilor săi prin simpla deţinere a unei cărţi de identitate semnătură electronică, relaţii prin internet cu fiscul, cu autoritatea de înregistrare a companiilor (cetăţenii estonieni pot inregistra companii in tara lor prin internet prin cateva click-uri). Mai nou, pentru a atrage investitori, Estonia ofera aceleasi facilităţi şi străinilor fără ca aceştia să fie rezidenţi în Estonia. Adică puteti fi "E-Resident" în Estonia.  Aceştia trebuie să completeze o cerere la autorităţile Estoniene în acest sens. Privit de aici din România, unde nici măcar un portal cu informaţii utile despre activităţile instituţiilor nu avem, sună a SF, nu-i aşa?

Buletin legislativ 12.01.15-16.01.15

Financiar-fiscal Decizia Comisiei fiscale centrale nr. 6/2014, n vederea interpretării şi aplicării unitare a prevederilor art. 137 alin. (1) lit. a) şi art. 140 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale pct. 23 alin. (1) şi (2) din Normele metodologice de aplicare a titlului VI "Taxa pe valoarea adăugată" din Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, Comisia Centrală Fiscală, În vigoare de la 12.01.2015, Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 20 din 12.01.2015 „Atunci când preţul unui bun/serviciu a fost stabilit de părţi fără nicio menţiune cu privire la taxa pe valoarea adăugată, iar furnizorul bunului respectiv este persoana obligată la plata taxei pe valoarea adăugată datorate pentru operaţiunea supusă taxei, preţul convenit trebuie considerat, în c

Aparatele de citit amprente prelucrează date personale

Asta este opinia Uniunii Europene asupra subiectului. Deoarece unii au considerat că problema cu celebrele cookies poate fi ocolită prin instalarea de cititoare de amprente (care nu stochează date pe calculator) autorităţile europene au opinat că nu tehnologia prin care s eface identificarea utilizatorilor este de esenţa protecţiei datelor personale în reţelele electronice, ci faptul asocierii unor date cu o anumită persoane şi riscurile legate de prelucrarea acestor informaţii.

Atentat la secretul profesional al avocaţilor: art. 659 alin. 2 NCPC

Art. 659 alin. 2 NCPC dispune: „De asemenea, la cererea executorului judecătoresc, instituţiile publice, instituţiile de credit şi orice alte persoane fizice sau juridice sunt obligate să îi comunice, de îndată, în scris, datele şi informaţiile apreciate de executorul judecătoresc ca fiind necesare realizării executării silite, chiar dacă prin legi speciale se dispune altfel. Tot astfel, organele fiscale sunt obligate să comunice, în aceleaşi condiţii, datele şi informaţiile pe care le administrează potrivit legii. La cererea executorului judecătoresc sau a părţii interesate, instanţa de executare poate lua măsurile prevăzute la art. 187 alin. (1) pct. 2 lit. f) şi la art. 189.” În temeiul acestei dispoziţii, executorii judecătoreşti încearcă să obţină informaţii de la avocaţi despre clienţii acestora. În aceste condiţii, privilegiul secretului profesional al avocaţilor rămâne o vorbă goală în România. Potrivit Deciziei Curţii de Justiţie a Comunităţii Europene (predeceso

Cardul de sănătate e legal?

Ia să vedem ce zicea Uniunea Eurpeană în opinia nr. 15/2011 legat de prelucrarea datelor personale cu privire la informaţii despre sănătate (informaţii care sunt definite a avea caracter sensibil şi au tratament special, conform Directivei 95/46/EC) Crearea unui istoric medical se face numai cu consimţământul expres al persoanei implicate. Casa de Sănătate va face un istoric al tratamentelor dumneavoastră pe baza cardului. V-a cerut cineva consimţământul? Refuzul de a se constitui un astfel de istoric nu poate fi un motiv de a refuza prestarea serviciilor medicale. De asemenea refuzul de a se constitui un astfel de istoric nu poate constitui un motiv de a suporta costuri vădit mai mari pentru serviciile medicale. Nimic despre numărul satanic 666, dar parcă totuşi au ceva dreptate călugării aia care refuzau cardul.

"Puterea" juridica a termenilor si conditiilor de folosire a bazelor de date

Curtea de Justitie a Uniunii Europene in cazul C-30/14, Ryanair Ltd v PR Aviation BV (decizie din 15 ianuarie 2015!) in cadrul unei intrebari preliminare venite din Olanda a fost pusa in situatia de a da un raspuns cu consecinte juridice interesante la nivelul exploatarii bazelor de date oferite publicului prin internet. In discutie a fost chestiunea daca termenii si conditiile impuse utilizatorilor a astfel de baze de date sunt obligatorii pentru utilizatori chiar daca nu sunt intrunite conditiile ca acea baza de date sa fie protejata ca proprietate intelectuala in intelesul notiunii de drept de autor sau conform drepturilor sui generis conferite asupra bazelor de date, asa cum sunt acestea recunoscute de Directiva 96/9/EC, precum şi în toate legislaţiile naţionale din Europa. Răspunsul Curţii a fost că astfel de termeni şi condiţii au aplicabilitate şi deţinătorul bazei de date poate să se îndrepte împotriva utilizatorilor frauduloşi în temeiul lor chiar dacă baza de date nu est

CEDO si perchezitiile autoritatilor din domeniul concurentei

Curtea Europeana a Drepturilor Omului a adoptat o decizie (cererea 97/2011 DELTA PEKÁRNY A.S. v. Cehia) acre poate schimba modul de activitate al autorităţilor în domeniul Concurenţei. În speţa respectivă s-a pus problema dacă o percheziţie făcută la sediul firmei în cadrul unei anchete privind probleme de practici anticoncurenţiale este legală raportat la dispoziţiile 13 din Conventia Europeană privind Drepturile Omului (dreptul la un recurs efectiv). Curtea a constata că într-adevăr există o încălcare atât timp cât în ce priveşte actul prin care s-a dispus percheziţia nu a aexistat nici un control prealabil judiciar privind necesitatea şi proporţionalitatea măsurii, şi nici posibilitatea unei acţiuni în justiţie în care îndeplinirea acestor condiţii să fie verificate.

Contractele de distributie exclusiva pot avea un termen mai mare de 5 ani

... cu condiţia ca părţile să nu aibă o cotă de piaţă importantă. Curtea de Justiţie a Uniunii Europene în cazul C‑384/13, Estación de Servicio Pozuelo 4 SL v. Galp Energía España SAU, a stabilit că un contract de distribuţie exclusivă pe un termen de 30 de ani, nu constituie o încălcare a normelor de concurenţă, chiar dacă aparent contravine  termenului maxim de 5 ani prevăzut pentru contractele de distribuţie exclusivă în Regulamentul Comisiei UE 330/2010. Interpretarea corectă este că acel termen de 5 ani constituie un termen maxim numai pentru contractele de distribuţie exclusivă în care părţile au o cotă de piaţă importantă. În speţa în care s-a pronunţat Curtea cota de piaţă nu era mai mare de 3%, deci nu era vorba de o cotă de piaţă importantă, şi prin urmare părţile erau libere să stabilească orice termen pentru contractul dintre acestea.

Buletin legislativ 05.01.14-09.01.14

Financiar-fiscal Ordinul nr. 17/2015 privind stabilirea criteriilor pentru condiţionarea înregistrării în scopuri de TVA, Va intra în vigoare de la 01.02.2015, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală – ANAF, Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 16 din 09.01.2015. Sunt reglementate trei ipoteze: a.     Înregistrarea în scopuri de TVA concomitent cu  înmatricularea persoanei juridice la Registrul comerţului, când se estimează depăşirea plafonului de scutire de 220.000 lei. Se va depune formularul 098. Actul normativ este neclar cu va funcţiona efectiv în această situaţie ţinând seama că o societate în curs de constituire nu are nici un fel de date de identificare, şi este necesară o coordonare între administraţiile fiscale şi Registrul Comerţului. b.     Înregistrarea în scopuri de TVA prin opţiune ulterior înmatriculării societăţii, chiar daca nu atinge plafonul ce obliga la înregistrarea în scopuri de TVA. În acest sens va folosi formularul 010. c.      Perso

Etichetarea alimentelor

Din 14 decembrie au intrat în vigoare noi reglementări europene privind etichetarea alimentelor.   (Regulamentul 1169/2011) Ce trebuie reţinut? 1. Informaţiile despre alimente trebuie să cuprindă: - numele alimentului cu precizarea deongelat dacă e cazul - lista de ingrediente. Uleiurile vegetale trebuie specificate exact (de floarea soarelui de palmier, denumirea generică nu mai este suficientă) - trebuie specificaţi toţi alergenii - trebuie specificată cantitatea ingredientelor care sunt asociate cu denumirea produsului sau care sunt în mod obişnuit asociate cu produsul. -cantitatea netă - data expirării - condiţii de păstrare, - numele şi datele de contract ale comerciantului care puine produsul pe piaţă, - ţara de origine, dacă lipsa acesteia ar putea induce în eroare consumatorul asupra provenienţei. Pentru cărnuri este întotdeauna obligatoriu să fie menţionată - instrucţiuni de utilizare dacă există pericolul ca să fie utilizate necorespunzător, - pentru băuturi

Marca tridimensionala Cubul Rubik

Cubul Rubik este înregistrat ca şi marcă tridimensională europeană.  Recent Tribunalul Uniunii Europene a avut de analizat o cerere de anulare a mărcii formulată de un producător de jucării, Simba Toys, care se baza pe susţinerea că această marcă  încorporează în imaginea sa o soluţie tehnică, caz în care marca ar trebui anulată. Tribunalul Uniunii Europene a reţinut opinia că imaginea Cubului Rubik cu feţele sale pătrate în culori cu un grilaj de 9 pătrate mai mici pe fiecare faţă nu încorporează o soluţie tehnică, deoarece mecanismul care face posibilă glisarea componentelor este un mecanism care nu este vizibil. Prin urmare a respins cererea de anulare.

Licitaţii publice. Condiţia respectării unui salariu minim de către ofertanţi ilegală

O veste bună mai ales pentru companiile din Estul Europei care vor sa ofere servicii în Occident în cadrul unor contracte  publice. Aceste companii au un avantaj competitiv dat de salariile mai mici pe care le plătesc către angajaţii lor, fiind cunoscut că forţa de muncă în Estul Europei este mai ieftină decât în Vest. Curtea de Justiţie a Uniunii Eurpene a decis ăn cazul  Bundesdruckerei GmbH v. Stadt Dortmund, C-549/13 că impunerea condiţiei ca toţi angajaţii care prestează serviciul (inclusiv subcontractanţii) să fie plătiţi cu un salariu minim este ilegală deoarece încalcă principiul libertăţii de a presta servicii stipulată în art.56 din Tratatul privind funţionarea Uniunii Europene. Deci, fie măcar ca şi subcontractanţi, firmele Est Europene au o şansă bună să participe la prestarea de servicii publice în vest.

Buletin legislativ 22.12.14-30.12.14

Financiar-fiscal Ordonanţa de urgenţă nr. 92/2014 pentru reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare şi modificarea unor acte normative, Guvernul României,În vigoare de la 30.12.2014, Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 957 din 30.12.2014. Modificările sunt diverse. În domeniul jocurilor de noroc dispoziţiile au modificat Codul fiscal, în sensul ca veniturile din jocuri de noroc se impun, prin reţinerea la sursa, cu o cota de 1% aplicata asupra tuturor sumelor încasate de un participant de la un organizator de jocuri de noroc. Veniturile din jocuri de noroc care depăşesc echivalentul a 15.000 euro se impozitează cu 16%, iar veniturile care depăşesc echivalentul a 100.000 euro se impozitează cu 25%. De asemenea, nu sunt impozabile veniturile obţinute din premii, in bani si/sau in natura, sub valoarea sumei neimpozabile stabilite in suma de 600 lei, realizate de contribuabil pentru fiecare premiu. Ordinul nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile priv