miercuri, 14 ianuarie 2015

Buletin legislativ 05.01.14-09.01.14

Financiar-fiscal

Ordinul nr. 17/2015 privind stabilirea criteriilor pentru condiţionarea înregistrării în scopuri de TVA, Va intra în vigoare de la 01.02.2015, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală – ANAF, Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 16 din 09.01.2015.

Sunt reglementate trei ipoteze:

a.    Înregistrarea în scopuri de TVA concomitent cu  înmatricularea persoanei juridice la Registrul comerţului, când se estimează depăşirea plafonului de scutire de 220.000 lei. Se va depune formularul 098. Actul normativ este neclar cu va funcţiona efectiv în această situaţie ţinând seama că o societate în curs de constituire nu are nici un fel de date de identificare, şi este necesară o coordonare între administraţiile fiscale şi Registrul Comerţului.
b.    Înregistrarea în scopuri de TVA prin opţiune ulterior înmatriculării societăţii, chiar daca nu atinge plafonul ce obliga la înregistrarea în scopuri de TVA. În acest sens va folosi formularul 010.
c.     Persoanele impozabile înregistrate in scopuri de TVA al căror cod de înregistrare in scopuri de TVA a fost anulat din oficiu de către autorităţile fiscale se pot înregistra în scopuri de TVA după eliminarea neconformităţilor. In acest sens. Se va folosi formularul 099.

Criteriile de apreciere pentru aprobarea cererii sunt:
a. persoana juridică nu are interdicţie de a desfăşura activităţi economice în spaţiul destinat sediului social sau în spaţiul aferent sediilor secundare;
b. niciunul dintre administratori si/sau asociaţii persoanei cu răspundere limitata şi nici societatea însăşi nu înregistrează in cazierul fiscal infracţiuni împotriva legislaţiei financiar-contabile si fiscale;

c. in urma unei evaluări rezulta intenţia şi capacitatea persoanei juridice de a desfăşura activităţi economice.

Niciun comentariu: