marți, 20 ianuarie 2015

Cardul de sănătate e legal?

Ia să vedem ce zicea Uniunea Eurpeană în opinia nr. 15/2011 legat de prelucrarea datelor personale cu privire la informaţii despre sănătate (informaţii care sunt definite a avea caracter sensibil şi au tratament special, conform Directivei 95/46/EC)
Crearea unui istoric medical se face numai cu consimţământul expres al persoanei implicate. Casa de Sănătate va face un istoric al tratamentelor dumneavoastră pe baza cardului. V-a cerut cineva consimţământul?
Refuzul de a se constitui un astfel de istoric nu poate fi un motiv de a refuza prestarea serviciilor medicale. De asemenea refuzul de a se constitui un astfel de istoric nu poate constitui un motiv de a suporta costuri vădit mai mari pentru serviciile medicale.
Nimic despre numărul satanic 666, dar parcă totuşi au ceva dreptate călugării aia care refuzau cardul.

Niciun comentariu: