Treceți la conținutul principal

Contractele de distributie exclusiva pot avea un termen mai mare de 5 ani

... cu condiţia ca părţile să nu aibă o cotă de piaţă importantă.

Curtea de Justiţie a Uniunii Europene în cazul C‑384/13, Estación de Servicio Pozuelo 4 SL v. Galp Energía España SAU, a stabilit că un contract de distribuţie exclusivă pe un termen de 30 de ani, nu constituie o încălcare a normelor de concurenţă, chiar dacă aparent contravine  termenului maxim de 5 ani prevăzut pentru contractele de distribuţie exclusivă în Regulamentul Comisiei UE 330/2010. Interpretarea corectă este că acel termen de 5 ani constituie un termen maxim numai pentru contractele de distribuţie exclusivă în care părţile au o cotă de piaţă importantă. În speţa în care s-a pronunţat Curtea cota de piaţă nu era mai mare de 3%, deci nu era vorba de o cotă de piaţă importantă, şi prin urmare părţile erau libere să stabilească orice termen pentru contractul dintre acestea.

Comentarii

Postări populare de pe acest blog

Dizolvare SRL (5) - Dizolvare fara lichidator. Model hotarare lichidare si repartizare

Dupa ce s-a hotarat dizolvarea se fac, sub răspunderea administratorului şi contabilului societăţii documentele de lichidare
-       Inventarierea  şi evaluarea elementelor de  natura activelor, datoriilor  şi capitalurilor proprii ale societăţilor comerciale care urmează  să se lichideze  şi înregistrarea rezultatelor inventarierii şi ale evaluării efectuate cu această ocazie;-  Întocmirea situaţiilor financiare anuale, în formatul prevăzut de reglementările contabile aplicabile; -       Achitarea datoriilor societăţii comerciale către bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, precum  şi a celorlalte obligaţii sociale către alte fonduri, salariaţi şi alţi terţi;-       Stabilirea rezultatului lichidării (profit sau pierdere), întocmindu-se contul de profit şi pierdere în formatul prevăzut de reglementările contabile aplicabile;    Se obţin  documentele de la finanţe care atestă că s-au plătit toate datoriile, către stat. Eventual alte documente de plată a datoriilor cătr…

Model decizie avertisment scris

GDPR si utilizarea dispozitivelor mobile de serviciu

GDPR si utilizarea dispozitivelor mobile de serviciu
Pentru că data de 25 mai a trecut și Regulamentul general privind protecția datelor personale (GDPR) e în vigoare, și mai toate firmele diligente au făcut notificări privind prelucrarea datelor și eventual au completat câteva formulare cerute de Regulament, aceasta nu înseamnă că bătăile de cap s-au terminat. De fapt, abia încep. O problemă pentru companii în legătură cu GDPR este utilizarea telefoanelor mobile (smartphone). Practic tot ce se conectează la rețeaua operatorului de date trebuie să respecte regulile de securitate minime. O primă notă este că inclusiv telefoanele mobile care aparțin angajaților (nu sunt pus e la dispoziție de către angajator), dar care se conectează la poșta electronica a angajatorului sau la o altă bază de date a acestuia vor fi în responsabilitatea operatorului de date, și trebuie să respecte cerințele minime de securitate. Desigur printre cerințele minime este protecția față de malware. Soluțiile antivi…