Treceți la conținutul principal

Etichetarea alimentelor

Din 14 decembrie au intrat în vigoare noi reglementări europene privind etichetarea alimentelor. (Regulamentul 1169/2011)

Ce trebuie reţinut?

1. Informaţiile despre alimente trebuie să cuprindă:

- numele alimentului cu precizarea deongelat dacă e cazul
- lista de ingrediente. Uleiurile vegetale trebuie specificate exact (de floarea soarelui de palmier, denumirea generică nu mai este suficientă)
- trebuie specificaţi toţi alergenii
- trebuie specificată cantitatea ingredientelor care sunt asociate cu denumirea produsului sau care sunt în mod obişnuit asociate cu produsul.
-cantitatea netă
- data expirării
- condiţii de păstrare,
- numele şi datele de contract ale comerciantului care puine produsul pe piaţă,
- ţara de origine, dacă lipsa acesteia ar putea induce în eroare consumatorul asupra provenienţei. Pentru cărnuri este întotdeauna obligatoriu să fie menţionată
- instrucţiuni de utilizare dacă există pericolul ca să fie utilizate necorespunzător,
- pentru băuturi cu conţinut alcoolic peste 1,2% tăria alcoolică pe volum.
- şi , aplicabil din 2016, informaţiile nutriţionale.

2. Cum trebuie scrise?

Dacă există uin ambalaj cu font de 1,2 mm minimum pentru ambalaje de mici dimensiuni se admite 0,9 mm. dacă nu există un ambalaj, autorităţile naţionale sunt libere să reglementeze cum vor fi aduse aceste informaţii la acunosştinţa consumatorului însă trebuie reţinut că şi în acest caz aceste informaţii trebuie să însoţească alimentle.

3. Ce se întâmplă în caz de vânzări la distanţă (de exemplu prin internet)

Toate aceste informaţii trebuie să fie disponibile înainte de înregistrarea comenzii, mai puţin data expirării, care trebuie făcută disponibilă consumatorului odată cu livrarea.Comentarii

Postări populare de pe acest blog

Dizolvare SRL (5) - Dizolvare fara lichidator. Model hotarare lichidare si repartizare

Dupa ce s-a hotarat dizolvarea se fac, sub răspunderea administratorului şi contabilului societăţii documentele de lichidare
-       Inventarierea  şi evaluarea elementelor de  natura activelor, datoriilor  şi capitalurilor proprii ale societăţilor comerciale care urmează  să se lichideze  şi înregistrarea rezultatelor inventarierii şi ale evaluării efectuate cu această ocazie;-  Întocmirea situaţiilor financiare anuale, în formatul prevăzut de reglementările contabile aplicabile; -       Achitarea datoriilor societăţii comerciale către bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, precum  şi a celorlalte obligaţii sociale către alte fonduri, salariaţi şi alţi terţi;-       Stabilirea rezultatului lichidării (profit sau pierdere), întocmindu-se contul de profit şi pierdere în formatul prevăzut de reglementările contabile aplicabile;    Se obţin  documentele de la finanţe care atestă că s-au plătit toate datoriile, către stat. Eventual alte documente de plată a datoriilor cătr…

Protecția datelor personale pentru toți

Pentru cei interesați de problematica protecției datelor personale -GDPR, am scris această carte, apărută în format electronic.

O puteți achiziționa aici.

Convenția Europeană a Drepturilor Omului (CEDO) art. 8 din Convenție garantează respectarea dreptului de viață privată, familie, a domiciliului și a corespondenței. In baza acestei dispoziții Curtea Europeană a Drepturilor Omului a pronunțat hotărâri în legătură cu protecția datelor personale în cazuri în care s-au strîns informații despre viața personală a unei persoane ( cazul Leander contra Suediei http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-57519)  în cazul interceptării comunicațiilor electronice și telefonice (cazul Klass contra Germaniei http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-57510) supravegherea la locul de muncă (cazul Copland contra Regatului Unit http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=002-2765) utilizarea de sisteme CCTV (Peck contra Regatului Unit) protejarea imaginii unei persoane (cazul Von Hannover contra Germaniei http://hudoc.echr.co…

Model decizie avertisment scris