miercuri, 7 ianuarie 2015

Licitaţii publice. Condiţia respectării unui salariu minim de către ofertanţi ilegală

O veste bună mai ales pentru companiile din Estul Europei care vor sa ofere servicii în Occident în cadrul unor contracte  publice. Aceste companii au un avantaj competitiv dat de salariile mai mici pe care le plătesc către angajaţii lor, fiind cunoscut că forţa de muncă în Estul Europei este mai ieftină decât în Vest.
Curtea de Justiţie a Uniunii Eurpene a decis ăn cazul Bundesdruckerei GmbH v. Stadt Dortmund, C-549/13 că impunerea condiţiei ca toţi angajaţii care prestează serviciul (inclusiv subcontractanţii) să fie plătiţi cu un salariu minim este ilegală deoarece încalcă principiul libertăţii de a presta servicii stipulată în art.56 din Tratatul privind funţionarea Uniunii Europene.
Deci, fie măcar ca şi subcontractanţi, firmele Est Europene au o şansă bună să participe la prestarea de servicii publice în vest.

Niciun comentariu: