Treceți la conținutul principal

Licitaţii publice. Condiţia respectării unui salariu minim de către ofertanţi ilegală

O veste bună mai ales pentru companiile din Estul Europei care vor sa ofere servicii în Occident în cadrul unor contracte  publice. Aceste companii au un avantaj competitiv dat de salariile mai mici pe care le plătesc către angajaţii lor, fiind cunoscut că forţa de muncă în Estul Europei este mai ieftină decât în Vest.
Curtea de Justiţie a Uniunii Eurpene a decis ăn cazul Bundesdruckerei GmbH v. Stadt Dortmund, C-549/13 că impunerea condiţiei ca toţi angajaţii care prestează serviciul (inclusiv subcontractanţii) să fie plătiţi cu un salariu minim este ilegală deoarece încalcă principiul libertăţii de a presta servicii stipulată în art.56 din Tratatul privind funţionarea Uniunii Europene.
Deci, fie măcar ca şi subcontractanţi, firmele Est Europene au o şansă bună să participe la prestarea de servicii publice în vest.

Comentarii

Postări populare de pe acest blog

Dizolvare SRL (5) - Dizolvare fara lichidator. Model hotarare lichidare si repartizare

Dupa ce s-a hotarat dizolvarea se fac, sub răspunderea administratorului şi contabilului societăţii documentele de lichidare
-       Inventarierea  şi evaluarea elementelor de  natura activelor, datoriilor  şi capitalurilor proprii ale societăţilor comerciale care urmează  să se lichideze  şi înregistrarea rezultatelor inventarierii şi ale evaluării efectuate cu această ocazie;-  Întocmirea situaţiilor financiare anuale, în formatul prevăzut de reglementările contabile aplicabile; -       Achitarea datoriilor societăţii comerciale către bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, precum  şi a celorlalte obligaţii sociale către alte fonduri, salariaţi şi alţi terţi;-       Stabilirea rezultatului lichidării (profit sau pierdere), întocmindu-se contul de profit şi pierdere în formatul prevăzut de reglementările contabile aplicabile;    Se obţin  documentele de la finanţe care atestă că s-au plătit toate datoriile, către stat. Eventual alte documente de plată a datoriilor cătr…

Protecția datelor personale pentru toți

Pentru cei interesați de problematica protecției datelor personale -GDPR, am scris această carte, apărută în format electronic.

O puteți achiziționa aici.

Convenția Europeană a Drepturilor Omului (CEDO) art. 8 din Convenție garantează respectarea dreptului de viață privată, familie, a domiciliului și a corespondenței. In baza acestei dispoziții Curtea Europeană a Drepturilor Omului a pronunțat hotărâri în legătură cu protecția datelor personale în cazuri în care s-au strîns informații despre viața personală a unei persoane ( cazul Leander contra Suediei http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-57519)  în cazul interceptării comunicațiilor electronice și telefonice (cazul Klass contra Germaniei http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-57510) supravegherea la locul de muncă (cazul Copland contra Regatului Unit http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=002-2765) utilizarea de sisteme CCTV (Peck contra Regatului Unit) protejarea imaginii unei persoane (cazul Von Hannover contra Germaniei http://hudoc.echr.co…

Model decizie avertisment scris