Treceți la conținutul principal

"Puterea" juridica a termenilor si conditiilor de folosire a bazelor de date

Curtea de Justitie a Uniunii Europene in cazul C-30/14, Ryanair Ltd v PR Aviation BV (decizie din 15 ianuarie 2015!) in cadrul unei intrebari preliminare venite din Olanda a fost pusa in situatia de a da un raspuns cu consecinte juridice interesante la nivelul exploatarii bazelor de date oferite publicului prin internet.

In discutie a fost chestiunea daca termenii si conditiile impuse utilizatorilor a astfel de baze de date sunt obligatorii pentru utilizatori chiar daca nu sunt intrunite conditiile ca acea baza de date sa fie protejata ca proprietate intelectuala in intelesul notiunii de drept de autor sau conform drepturilor sui generis conferite asupra bazelor de date, asa cum sunt acestea recunoscute de Directiva 96/9/EC, precum şi în toate legislaţiile naţionale din Europa.

Răspunsul Curţii a fost că astfel de termeni şi condiţii au aplicabilitate şi deţinătorul bazei de date poate să se îndrepte împotriva utilizatorilor frauduloşi în temeiul lor chiar dacă baza de date nu este protejată cu drepturi de autor sau conform drepturilor sui generis recunoscute pentru bazele de date.

Speţa este importantă pentru practicile frauduloase de tip screen-scraping, data mining sau alte tehnici care presupun roboti prin care terţi exploatează în propriul interes comercial baze de date puse la dispoziţia publicului de către alte persoane. Aceştia, astfel,  pot fi sancţionaţi în temeiul termenilor şi condiţiilor de utilizare de către deţinătorii bazelor de date.

Faced with a preliminary question originating from the Netherlands in Case C-30/14, Ryanair Ltd v PR Aviation BV (decision of 15 January 2015!), the Court of Justice of the European Union issued an opinion which has interesting legal consequences on the usage of databases publicly offered via the Internet.

The question at issue was whether the terms and conditions imposed on users of such databases are mandatory for users even if conditions are not met for a specific database to be protected by copyright or sui generis rights recognized for databases, as recognized by Directive 96/9 / EC and national laws in all of Europe.

The Court's answer was that such terms and conditions are applicable and the database owner may base their claims on them even if the database is not protected by copyright or sui generis rights recognized for databases.

The case is important for fraudulent practices such as screen-scraping, data mining or other practices involving robots through which third parties exploit for their own commercial purposes databases made available to the public by others. Therefore such third parties may be sanctioned by database owners under the terms and conditions of the database use.

Comentarii

Postări populare de pe acest blog

Dizolvare SRL (5) - Dizolvare fara lichidator. Model hotarare lichidare si repartizare

Dupa ce s-a hotarat dizolvarea se fac, sub răspunderea administratorului şi contabilului societăţii documentele de lichidare
-       Inventarierea  şi evaluarea elementelor de  natura activelor, datoriilor  şi capitalurilor proprii ale societăţilor comerciale care urmează  să se lichideze  şi înregistrarea rezultatelor inventarierii şi ale evaluării efectuate cu această ocazie;-  Întocmirea situaţiilor financiare anuale, în formatul prevăzut de reglementările contabile aplicabile; -       Achitarea datoriilor societăţii comerciale către bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, precum  şi a celorlalte obligaţii sociale către alte fonduri, salariaţi şi alţi terţi;-       Stabilirea rezultatului lichidării (profit sau pierdere), întocmindu-se contul de profit şi pierdere în formatul prevăzut de reglementările contabile aplicabile;    Se obţin  documentele de la finanţe care atestă că s-au plătit toate datoriile, către stat. Eventual alte documente de plată a datoriilor cătr…

Model decizie avertisment scris

Convocare cercetare disciplinară- model

Antet


Nr.______/__________________


Către, Salariat
Adresa: ______________________


Prin prezenta va informam ca sunteti convocat la ________________, situat în_________________, în data de __________, ora _____ în vederea efectuării cercetarii disciplinare prealabile conform art. 251 alin. 2 din Codul Muncii.
Vă aducem la cunostinta ca veți fi cercetată disciplinar pentru faptul că __________________
_____________________________________________________________________.
. Este pusă în discuție încălcarea prevederilor cuprinse in urmatoarele documente:
-Regulamentului Intern, ________
-Codul Muncii______________,
-Fișa postului _______________
Vă informam ca puteți fi îinsoțită de către un reprezentant al salariaților, sau un avocat.
Persoana/persoanele împuternicite să efectueze cercetarea disciplinară sunt: ___________.
În cazul neprezentării dvs. la convocarea făcută, fără un motiv obiectiv, dă dreptul angajatorului să dispună sancționarea, fără efectuarea cercetării disciplinare prealabile.
În c…