Treceți la conținutul principal

To Rise Again at a Decent Hour


Joshua Ferris, To Rise Again at a Decent Hour, Penguin 2014

Cartea mi-a trezit interesul fiind pe "lista" a celor de la Man Booker Prize, care sunt oameni seriosi deobicei.

Trebuie sa marturisesc de aceasta data m-au cam dezamagit.

Autorul, Joshua Fisher, simte profund ceea ce inseamna nenorocirile vietii contemporane, ilustrata foarte bine prin personajul sau, un dentist din New York. Si stie sa povesteasca bine cu un simt al realismului si al dialogului impresionant.

Partea proasta este ca autorul a citit mult despre realismul magic, si romanul postmodern, si, desi ar putea sa scrie o foarte buna carte intr-o nota amuzanta si realista despre ceea ce insemnaa sa fii cetatean al orasului simbol al epocii globalizării, se chinuie, si ne chinuie, cu o intriga fantastica cu citate pseudobiblice, desfasurata pe internet. Parte care omora toata placerea de a citi acest roman, care altfel are destule pasaje bune.

Comentarii

Postări populare de pe acest blog

Dizolvare SRL (5) - Dizolvare fara lichidator. Model hotarare lichidare si repartizare

Dupa ce s-a hotarat dizolvarea se fac, sub răspunderea administratorului şi contabilului societăţii documentele de lichidare
-       Inventarierea  şi evaluarea elementelor de  natura activelor, datoriilor  şi capitalurilor proprii ale societăţilor comerciale care urmează  să se lichideze  şi înregistrarea rezultatelor inventarierii şi ale evaluării efectuate cu această ocazie;-  Întocmirea situaţiilor financiare anuale, în formatul prevăzut de reglementările contabile aplicabile; -       Achitarea datoriilor societăţii comerciale către bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, precum  şi a celorlalte obligaţii sociale către alte fonduri, salariaţi şi alţi terţi;-       Stabilirea rezultatului lichidării (profit sau pierdere), întocmindu-se contul de profit şi pierdere în formatul prevăzut de reglementările contabile aplicabile;    Se obţin  documentele de la finanţe care atestă că s-au plătit toate datoriile, către stat. Eventual alte documente de plată a datoriilor cătr…

Model decizie avertisment scris

Protecția datelor personale pentru toți

Pentru cei interesați de problematica protecției datelor personale -GDPR, am scris această carte, apărută în format electronic.

O puteți achiziționa aici.

Convenția Europeană a Drepturilor Omului (CEDO) art. 8 din Convenție garantează respectarea dreptului de viață privată, familie, a domiciliului și a corespondenței. In baza acestei dispoziții Curtea Europeană a Drepturilor Omului a pronunțat hotărâri în legătură cu protecția datelor personale în cazuri în care s-au strîns informații despre viața personală a unei persoane ( cazul Leander contra Suediei http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-57519)  în cazul interceptării comunicațiilor electronice și telefonice (cazul Klass contra Germaniei http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-57510) supravegherea la locul de muncă (cazul Copland contra Regatului Unit http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=002-2765) utilizarea de sisteme CCTV (Peck contra Regatului Unit) protejarea imaginii unei persoane (cazul Von Hannover contra Germaniei http://hudoc.echr.co…