marți, 10 februarie 2015

Revânzare sau reproducere

În domeniul dreptuilor de autor uneori graniţa dintre noţiuni aparent clare devine extrem de greu de stabilit.

O problemă spinoasă este a stabili unde este vorba de revânzarea (vânzarea la second-hand) a unui produs protejat prin drepturi de autor care a fost dobândit legitim, şi practici de reproducere a aceluiaşi produs.

Curtea de Justiţie a Uniunii Europene a avut de stabilit într-o speţă dacă preluarea unei imagini de pe un poster (cumpărat în mod legal) şi transferul lui pe pânză este o revânzare sau o reproducere. Diferenţa este importantă pentru că revânzarea este legală, însă reproducerea nu.

Curtea în cazul Allposter (companie olandeză care oferă serviciul de a prelua un poster şi a-l transforma într-o pictură pe pânză) a stabilit că o astfel de prelucrare, pe un suport material nou, este o reproducere, şi prin urmare este ilegală.

Cazul este încă şi mai intereant din perspectiva produselor digitale. Dacă se face download la muzică, şi apoi se doreşte revânzarea ei, înseamnă că deţinătorul iniţial, legitim, va trebui să transfere fişierul electronic pe un alt suport material , deci, aplicând acelaşi raţionament, ar fi vorba de o reproducere şi nu o revânzare, prin urmare ar fi ilegal.

Niciun comentariu: