miercuri, 25 martie 2015

Buletin legislativ 16.03.15-20.03.15

https://unsplash.com/ by Davey Heuser
Achiziţii publice

Decizia nr. 5/2015 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 2711 şi art. 2712 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, Curtea Constituţională, În vigoare de la 19.03.2015, Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 188 din 19.03.2015

Admite excepţia de neconstituţionalitate ridicată de Passavant Roediger GmbH, cu sediul social în Hanau - Germania, în Dosarul nr. 1.020/59/2014 al Curţii de Apel Timişoara - Secţia contencios administrativ şi fiscal şi constată că dispoziţiile art. 2712 alin. (1) şi (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii sunt neconstituţionale.

Este vorba de dispoziţiile care sancţionau cu pierderea garanţiei pe cel care contesta o procedură de achiziţie publică în caz de respingere a contestaţiei.

Financiar-fiscal

Ordinul nr. 256/3331/2015 pentru modificarea şi completarea Normelor privind deducerile pentru cheltuielile de cercetare-dezvoltare la determinarea profitului impozabil, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice şi al ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 2.086/4.504/2010, Ministerul Finanţelor Publice - MFP, Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice, În vigoare de la 16.03.2015, Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 178 din 16.03.2015

Ordinul nr. 632/2015 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului (311) "Declaraţie privind taxa pe valoarea adăugată colectată, datorată de către persoanele impozabile al căror cod de înregistrare în scopuri de taxă pe valoarea adăugată a fost anulat conform art. 153 alin. (9) lit. a)-e), lit. g) sau lit. h) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal", Agenţia Naţională de Administrare Fiscală – ANAF, În vigoare de la 16.03.2015, Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 178 din 16.03.2015

Diverse

Hotărârea nr. 123/2015 privind stabilirea condiţiilor pentru punerea la dispoziţie pe piaţă a echipamentelor sub presiune, Guvernul României, În vigoare de la 17.03.2015, Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 181 din 17.03.2015

Proceduri judiciare

Decizia nr. 67/2015 referitoare la admiterea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 19 din Legea nr. 682/2002 privind protecţia martorilor, Curtea Constituţională, În vigoare de la 18.03.2015, Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 185 din 18.03.2015

Admite excepţia de neconstituţionalitate ridicată de reprezentantul Ministerului Public în Dosarul nr. 7.155/303/2013 (190/2014) al Curţii de Apel Bucureşti - Secţia I penală şi constată că soluţia legislativă reglementată de art. 19 din Legea nr. 682/2002 care exclude de la beneficiul reducerii la jumătate a limitelor pedepsei prevăzute de lege persoana care are calitatea de martor, în sensul art. 2 lit. a) pct. 1, şi care nu a comis o infracţiune gravă este neconstituţională.

Niciun comentariu: