Treceți la conținutul principal

Sa ai grija de cel bun din tine


Valentin  Uritescu, Sa ai grija de cel bun din tine, Humanitas 2013

Memorialistica e un gen cat se poate de atractiv cu o conditie: să fie sinceritate. Din păcate multă memorialistică este făcută doar în scopuri de imagine şi atunci nu valorează mai mult decât sulul de hărtie igienică care ar fi putut să fie făcut din hărtia risipită cu acea carte.

"Să ai grijă de cel bun din tine" este o carte scrisă cu sinceritate. Uneori chiar şocant de sinceră. Are sub obiectiv tinereţea actorului, ani grei ai căutărilor. Ani când viaţa te încearcă cu lovituri şi ispite, pe ce drum să o iei. Ghidul în viaţă i-a fost învăţătura de acasă: "Să ai grijă de cel bun din tine". Încercări şi ispite pe care vă las bucuria, şi vă sfătuiesc să o faceţi, de a le descoperi voi înşivă.

Partea slabă a cărţii este o "nesinceritate a limbajului". Valentin Uritescu se lasă cucerit de stereotipurile unei anumite educaţii care se reflectă în limbaj şi în apelul la toposuri dintr-o altă epocă, care par un pic ciudate cititorului de astăzi. Dar în mod sigur o să treceţi peste asta, cuceriţi de sinceritatea narativă a autorului.

Comentarii

Postări populare de pe acest blog

Dizolvare SRL (5) - Dizolvare fara lichidator. Model hotarare lichidare si repartizare

Dupa ce s-a hotarat dizolvarea se fac, sub răspunderea administratorului şi contabilului societăţii documentele de lichidare
-       Inventarierea  şi evaluarea elementelor de  natura activelor, datoriilor  şi capitalurilor proprii ale societăţilor comerciale care urmează  să se lichideze  şi înregistrarea rezultatelor inventarierii şi ale evaluării efectuate cu această ocazie;-  Întocmirea situaţiilor financiare anuale, în formatul prevăzut de reglementările contabile aplicabile; -       Achitarea datoriilor societăţii comerciale către bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, precum  şi a celorlalte obligaţii sociale către alte fonduri, salariaţi şi alţi terţi;-       Stabilirea rezultatului lichidării (profit sau pierdere), întocmindu-se contul de profit şi pierdere în formatul prevăzut de reglementările contabile aplicabile;    Se obţin  documentele de la finanţe care atestă că s-au plătit toate datoriile, către stat. Eventual alte documente de plată a datoriilor cătr…

Model decizie avertisment scris

Protecția datelor personale pentru toți

Pentru cei interesați de problematica protecției datelor personale -GDPR, am scris această carte, apărută în format electronic.

O puteți achiziționa aici.

Convenția Europeană a Drepturilor Omului (CEDO) art. 8 din Convenție garantează respectarea dreptului de viață privată, familie, a domiciliului și a corespondenței. In baza acestei dispoziții Curtea Europeană a Drepturilor Omului a pronunțat hotărâri în legătură cu protecția datelor personale în cazuri în care s-au strîns informații despre viața personală a unei persoane ( cazul Leander contra Suediei http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-57519)  în cazul interceptării comunicațiilor electronice și telefonice (cazul Klass contra Germaniei http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-57510) supravegherea la locul de muncă (cazul Copland contra Regatului Unit http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=002-2765) utilizarea de sisteme CCTV (Peck contra Regatului Unit) protejarea imaginii unei persoane (cazul Von Hannover contra Germaniei http://hudoc.echr.co…