Treceți la conținutul principal

Postări

Se afișează postări din aprilie, 2015

Citarea minorilor între 14 şi 18 ani

De regulă minorii între 14 şi 18 ani se citează la domiciliul sau sediul ocrotitorului legal (părinţii de regulă). Deşi stau în nume personal în proces. Există însă o excepţie. În cazul în care litigiul este rezultatul relaţiilor de muncă, deoarece minorul peste 16 ani are capacitate deplină cu privire la relaţiile de muncă (art. 13 C. Muncii) atunci trebuie interpretat că minorul peste 16 ani, în litigiile de muncă va fi citat personal.

Documentaristul Roman Karmen

Cine isi mai aminteste de gloria documentarelor sovietice, Roman Karmen? Filmele sale sunt propaganda pura de partid. Legatura lor cu realitatea e foarte firava. Era cunoscut de altfel pentru filmari de scene "aranjate" prezentate ca fiind filmari de documentar. Renumele international nu l-a scutit insa de abuzurile lui Vasili Stalin fiul celebrului dictator, care i-a "sedus" (citeste violat, ca daca voia beizadeaua doar nu putea nimeni sa zica nu) nevasta. Aici documentarul despre victoria comunistilor Vietnamezi la Dien Bien Phu împotriva francezilor

Când expertul parte poate fi recuzat?

De regulă experţii parte nu pot fi declaraţi incompatibili. Faţă de exeprţii parte nu se poate face o cerere de recuzare. Totuşi există un caz special în care se poate acest lucru. Este vorba de legea 3371994 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică. caeastă interpretare a fost reţinută în jurisprudenţăavând în vedere că în cazul numirii experţilor parte sub imperiul acestei legi, experţii lucrează ca o comisie de exeperţi (Art. 25. - Pentru stabilirea despagubirilor instanta va constitui o comisie de experti compusa dintr-un expert numit de instanta, unul desemnat de expropriator si un al treilea din partea persoanelor care sunt supuse exproprierii.) (ICCJ  Decizia nr. 6737/2012 Dosar nr. 12911/118/2009)

Buletin legislativ 14.04.15-17.04.15

Financiar-fiscal Ordonanţa de urgenţă nr. 6/2015 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, Guvernul României, În vigoare de la 14.04.2015, Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 250 din 14.04.2015 În cazul în care transferul dreptului de proprietate sau al dezmembrămintelor acestuia, pentru imobile, se realizează prin hotărâre judecătorească sau prin altă procedură, impozitul pe venit din tranzacţiile imobiliare se calculează şi se încasează de către organul fiscal competent, pe baza deciziei de impunere în termen de 60 de zile de la data comunicării deciziei. Instanţele judecătoreşti care pronunţă hotărâri judecătoreşti rămase definitive şi irevocabile/hotărâri judecătoreşti definitive şi executorii comunică organului fiscal competent hotărârea şi documentaţia aferentă în termen de 30 de zile de la data rămânerii definitive şi irevocabile/definitive şi executorii a hotărârii. Pentru alte proceduri decât cea notarială sau judecătorească

Dolores Ibárruri in 1936

 Razboiul civil din Spania... Comunismul in lupta directa cu fascismul... Emotie... Lacrimi internationaliste....Ce vremuri.... Taticul lui Petre Roman putea sa ne spuna mai multe!

Sponsorizarea şi datele personale

Sponsorizaţi o echipă de fotbal? Clienţii dumneavoastră vor primi o întâlnire cu un jucător din acea echipă dacă merg la meci şi s-au înscris pe un site dedicat evenimentului? Deja vă loviţi de problema protecţiei datelor personale. Ipotezele de acest fel se pot întâlni nu numai în fotbal, ci într-o mulţime de situaţii. Prima problemă este, în astfel de acţiuni de marketing comune, cine poartă responsabilitatea prelucrării datelor personale. Contractele trebuie să definească clar acest lucru: cine va strânge şi prelucra datele, echipa de fotbal sau sponsorul? Pentru că definirea acestui lucru atrage şi răspunderea în faţa terţilor pentru prelucrarea datelor. Contractul trebuie să conţină obligaţiile fiecărei părţi privind securitatea datelor personale şi prelucrarea lor. Evident cel care colectează datele trebuie să arate exact publicului la ce vor fi folosite datele personale astfel colectate, dacă vor fi transmise şi terţilor (de exemplu echipei de fotbal/sponsorului). Şi vor

Thunderstruck simfonic

Thunderstruck era la modă imediat după revoluţie, în 1990. Sunetul puternic al chitarei marca AC/DC cânta promiţător ca un marş al libertăţii noastre recente. Toate posbilităţile erau acolo, numai gata să le apuci.... Iată un Thunderstruck mai altfel, varianta "de cameră".

Incompatibilitate absolută. Cazuri la care legiuitorul nu s-a gandit

Art. 41din NCPC instituie câteva cazuri de incompatibilitate absolută. "(1) Judecătorul care a pronunţat o încheiere interlocutorie sau o hotărâre prin care s-a soluţionat cauza nu poate judeca aceeaşi pricină în apel, recurs, contestaţie în anulare sau revizuire şi nici după trimiterea spre rejudecare. (2) De asemenea, nu poate lua parte la judecată cel care a fost martor, expert, arbitru, procuror, avocat, asistent judiciar, magistrat-asistent sau mediator în aceeaşi cauză." Deşi legiuitorul a dorit să fie exhaustiv în a "prinde" toate situaţiile în care judecătorul ar fi în situaţia de a se pronunţa de două ori în aceeaşi cauză, şi a le evita să se producă în practică, câteva situaţii însă nu sunt cuprinse în această reglemenatre. De exemplu, dacă un judecător a judecat o cauză în apel sau recurs, a pronunţat o hotărâre cu trimitere pentru rejudecare, şi primeşte din nou dosarul în apel sau recurs, nu pare să se afle într-o situaţie de

Buletin legislativ 30.0315-11.04.15

Financiar-fiscal Decizia nr. 66/2015 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 2 alin. (1) lit. a) şi art. 66 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora, precum şi a celor ale pct. 2 subpct. 2.3 din anexa la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 66/2011, în forma anterioară modificărilor aduse prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 47/2014 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 66/2011, Curtea Constituţională, În vigoare de la 07.04.2015, Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 236 din 07.04.2015 Admite excepţia de neconstituţionalitate ridicată din oficiu de Curtea de Apel Bacău - Secţia a II-a civilă, de contencios administrativ şi fiscal în Dosarul nr. 44/32/2014 al acestei instanţe şi constată că prevederile art. 66 din Ordona

Song

Cei care au trăit vremurile "ce bine era când era rău" ştiu bine că Ioan Luchian Mihalea şi grupul său Song erau nişte vedete adevărate în anii 1970-1980. Erau tineri, într-o lume dominată de babalâci, cântau mai pe lângă linia oficială, fără lălăituri stil festivalul Mamaia. Iată aici un moment excelent cu ei.

Din tinereţile lui Ceauşescu

Bucureşti, aprilie 1948. Nicolae Ceauşescu, membru al Biroului provizoriu al Marii Adunări Naţionale, în timpul discutării şi votării Constituţiei. (aprilie 1948), Cota: 8/1948. Cine zice că fostul "iubit conducător" nu avea activitate politică. Uite cum vota el Constituţia comunistă de la 1948. Din faţă. De la prezidiu. Să remarcăm fălcile înstărite. In 1944 parcă era mai tras prin inel. În mod sigur i-a priit comunismul. Conţinut: Miting în Piaţa Universităţii organizat cu ocazia intrării trupelor sovietice în Bucureşti. (30.08.1944) Cota: 3/1944

Concursul dintre excepţia calităţii procesuale şi lipsa interesului

Nu puţine sunt formulările din legi unde se spune ceva de genul: "orice persoană interesată poate formula cerere ... ...". De cele mai multe ori este vorba de o cerere privind anulare aunui act, dar sunt şi alte situaţii. Dar dacă, într-o acţiune făcută în faţa unei instanţe de judecată formulată sub imperiul unei astfel de reglementări, constatăm că acea persoană care formulează cererea nu justifică un interes, ce excepţie opunem? Pentru că prin acea frază se trimite atât la justificarea calităţii procesuale cât şi a interesului. Totuşi trebuie observat că este un caz special de legitimare a calităţii procesuale care se bazează pe interes. Prin urmare în această formulare noţiunea de interes primează, problema calităţii procesuale fiind doar un efect, un beneficiu al legii legat de existenţa interesului. Prin urmare, atunci când interesul nu este probat, acţiunea, în astfel de cazuri se impune a fi invocată excepţia lipsei interesului şi nu cea  a cal

Cum se distra lumea pe la 1972. Cu Chuck Berry

Videoclipul următor conţine o melodie care a fost No. 1 în America în 1972. Singurul single No1 al lui Chuck Berry. Artist mare indiscutabil. Astăzi nu ştiu dacă MTV transmite aşa ceva. Doar după 12 noaptea poate.

Drepturile radiodifuzorilor raportat la online

Curtea de Justiţie a Uniunii Europne în cazul C‑279/13, C More Entertainment vs. Sandberg, a avut ocazia să lămurească câtva aspecte privind drepturile radiodifuzotilor în raport cu utilizarea transmisiilor lor în mediul internetului. Cazul a venit prin intermediul unei întrebări preliminare unde o persoană particulară a postat pe site-ul său un link care făcea să fie depăşite măsurile de securitate ale unei trasnmisii online a unor meciuri de hockey ale unui radidifuzor, care făcuse acestea transmisii disponibile online doar contra cost. Instanţa suedeză a fost curioasă să cunoască în ce măsură drepturile recunoscute de legislaţia suedeză sunt compatibile cu art. 3 pct.2 lit.d din Directiva 29/2001, directivă care recunoaşte radiodifuzorilor doar un drept în ceea ce priveşte fixările programelor lor, indiferent că aceste programe fixate (înregistrate) sunt transmise prin fir sau prin aer, inclusiv prin cablu ori satelit. Evident că un streaming online nu este o fxare, şi prin u

Schimbul de informaţii poate fi un comportament anticoncurenţial

Aşa a stabilit Curtea de Justiţie  Uniunii Europene în cazul Dole v Commission ( Case C-286/13 P ).  Mai multe firme care comercializează banane pe piaţa europeană au fost amendate de către Comisia Europeană pentru comportament anticoncurenţial, reţinându-se în mod esenţial practicile acestora de a schimba informaţii privind piaţa. Curtea de Justiţie a susţinut opinia Uniunii Europene şi a respins recursul comercianţilor de banane împotriva deciziei de sancţionare. În esenţă s-a reţinut că acest schim de informaţii este denatură să reducă starea de incertitudine legată de comportamentul comercial al comeptitorilor, astfel că este o practică care contravine liberei concurenţe. Prin urmare, atenţie ce informaţii schimbaţi cu competitorii dumneavoastră....

Dreptul care nu e actual. Excepţia corectă

Drepturile prevăzute în legi sau contracte pot să nu fie actuale. Adică mai pe înţelesul tuturor să fie nevoie de trecerea unui anumit timp (termen) pentru a putea fi valorificate sau să fie necesară îndeplinirea unor condiţii pentru a putea fi valorificate (condiţie suspensivă). Dacă ne întâlnim cu aşa ceva în proces care e apărarea corectă? Dacă e vorba de un termen suspensiv  se poate invoca excepţia prematurităţii cererii de chemare în judecată. este o excepţie care poate fi invocată oricând în timpul procesului, evident până la încheierea dezbaterilor. Dar dacă este vorba de o condiţie suspensivă? Cum spune teoria dreptului civil în caz de condiţie suspensivă aceasta afectează însăşi existenţa dreptului şi atunci nu mai este vorba de o excepţie de prematuritate, ci chiar de a cere respingerea în fond a acţiunii deoarece dreptul nu există atât timp cât condiţia nu a fost îndeplinită. O observaţie. Cele afirmate mai sus sunt valabile pentru acţiunile în realizare