joi, 23 aprilie 2015

Buletin legislativ 14.04.15-17.04.15

Financiar-fiscal

Ordonanţa de urgenţă nr. 6/2015 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, Guvernul României, În vigoare de la 14.04.2015, Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 250 din 14.04.2015

În cazul în care transferul dreptului de proprietate sau al dezmembrămintelor acestuia, pentru imobile, se realizează prin hotărâre judecătorească sau prin altă procedură, impozitul pe venit din tranzacţiile imobiliare se calculează şi se încasează de către organul fiscal competent, pe baza deciziei de impunere în termen de 60 de zile de la data comunicării deciziei. Instanţele judecătoreşti care pronunţă hotărâri judecătoreşti rămase definitive şi irevocabile/hotărâri judecătoreşti definitive şi executorii comunică organului fiscal competent hotărârea şi documentaţia aferentă în termen de 30 de zile de la data rămânerii definitive şi irevocabile/definitive şi executorii a hotărârii. Pentru alte proceduri decât cea notarială sau judecătorească contribuabilul are obligaţia de a declara venitul obţinut în maximum 10 zile de la data transferului, la organul fiscal competent, în vederea calculării impozitului. În cazul transferului prin executare silită impozitul datorat de contribuabilul din patrimoniul căruia a fost transferată proprietatea imobiliară se calculează şi se încasează de către organul fiscal competent, pe baza deciziei de impunere în termen de 60 de zile de la data comunicării deciziei."

De asemenea, sunt dispoziţii care lămuresc unele aspecte legate de impozitul pe venit din cedarea folosinţei bunurilor, şi aspecte internaţionale privind veniturile din dobânzi şi activităţi independente

Ordinul nr. 863/2015 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului "Decizia de reverificare", Agenţia Naţională de Administrare Fiscală – ANAF, În vigoare de la 17.04.2015, Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 259 din 17.04.2015

Mediu

Ordonanţa de urgenţă nr. 5/2015 privind deşeurile de echipamente electrice şi electronice (DEEE), Guvernul României, Va intra în vigoare de la 26.04.2015, Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 253 din 16.04.2015

Cu titlu de exemplu obligaţii care revin distribuitorilor de echipamente electrice şi electronice.

La furnizarea unui produs nou, la solicitarea cumpărătorului, distribuitorii sunt obligaţi să preia DEEE în sistem "unul la unul", în mod gratuit, în aceleaşi condiţii precum cele de livrare a produsului nou, dacă echipamentul este de tip echivalent şi a îndeplinit aceleaşi funcţii ca echipamentul nou furnizat şi să informeze cumpărătorul despre această posibilitate înainte de achiziţionarea produsului.
Distribuitorii care au spaţii de vânzare în domeniul EEE de cel puţin 400 m2 au obligaţia să asigure colectarea cu titlu gratuit a DEEE de dimensiuni foarte mici de la utilizatorii finali, în cadrul magazinelor sau în imediata apropiere a acestora, fără obligaţia de a cumpăra EEE de un tip echivalent.Niciun comentariu: