Treceți la conținutul principal

Din istoria inghetatei

Istoriografia noastra ii prezinta in mod constant pe turci in culori negative. Sunt dusmanul prin excelenta.
Prea putini se preocupa sa explice ca succesul militar al al Imperiului Otoman se datora unei civilizatii superioare, capabila de performante logistice si strategice putin obisnuite in acele vremuri, cand Imperiul Otoman isi realiza cuceririle. 

Iata un exmplu minor, dar sugestiv pentru capacitatea logistica a Imperiului Otoman. Baronul de Busbecq diplomat si calator in Imperiul Otoman in Itinera Constantinopolitanum et Amasianum publicat in 1581 remarca ca ienicerii aflati in campanie erau aprovizionati cu "apa de zapada" adica cu gheata adusa din munti sau ghetarii ingropate in pamant unde se pastra gheata recoltata iarna si peste vara, pentru a se racori si probabil pentru a-si prepara delicioase sorbeturi. Istoria parfumatelor sorbeturi orienatale e veche si populara.


Insă şi mai sigur consemnată este următoarea utilizare: soldaţii otomani obişnuiau să amestece apa rece cu lapte acru, produs care le ţinea şi de foame şi de sete atunci când se aflau în campanie şi nu aveau posibilitatea să procure sau nu era timp pentru prepararea mâncării.

Comentarii

Postări populare de pe acest blog

Dizolvare SRL (5) - Dizolvare fara lichidator. Model hotarare lichidare si repartizare

Dupa ce s-a hotarat dizolvarea se fac, sub răspunderea administratorului şi contabilului societăţii documentele de lichidare
-       Inventarierea  şi evaluarea elementelor de  natura activelor, datoriilor  şi capitalurilor proprii ale societăţilor comerciale care urmează  să se lichideze  şi înregistrarea rezultatelor inventarierii şi ale evaluării efectuate cu această ocazie;-  Întocmirea situaţiilor financiare anuale, în formatul prevăzut de reglementările contabile aplicabile; -       Achitarea datoriilor societăţii comerciale către bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, precum  şi a celorlalte obligaţii sociale către alte fonduri, salariaţi şi alţi terţi;-       Stabilirea rezultatului lichidării (profit sau pierdere), întocmindu-se contul de profit şi pierdere în formatul prevăzut de reglementările contabile aplicabile;    Se obţin  documentele de la finanţe care atestă că s-au plătit toate datoriile, către stat. Eventual alte documente de plată a datoriilor cătr…

Model decizie avertisment scris

Protecția datelor personale pentru toți

Pentru cei interesați de problematica protecției datelor personale -GDPR, am scris această carte, apărută în format electronic.

O puteți achiziționa aici.

Convenția Europeană a Drepturilor Omului (CEDO) art. 8 din Convenție garantează respectarea dreptului de viață privată, familie, a domiciliului și a corespondenței. In baza acestei dispoziții Curtea Europeană a Drepturilor Omului a pronunțat hotărâri în legătură cu protecția datelor personale în cazuri în care s-au strîns informații despre viața personală a unei persoane ( cazul Leander contra Suediei http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-57519)  în cazul interceptării comunicațiilor electronice și telefonice (cazul Klass contra Germaniei http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-57510) supravegherea la locul de muncă (cazul Copland contra Regatului Unit http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=002-2765) utilizarea de sisteme CCTV (Peck contra Regatului Unit) protejarea imaginii unei persoane (cazul Von Hannover contra Germaniei http://hudoc.echr.co…