Treceți la conținutul principal

Kuwana. Calatoriile lui Musashi

Dupa ce Eiji Yoshikawa dedica cateva capitole bune altor personaje (companionului din copilarie al lui Musashi, Matahachi, mereu intrand in incurcaturi, si mai ales pentru a-l prezenta pe cel care va fi principalul adversar al lui Musashi, Kojiroo) il reintalnim pe Musashi "cobirand muntele Tarusaka, in drumul sau dinspre orasul cetate Kuwana."

Kuwana era un loc important pe drumul Tokaido care lega Kyoto de Tokyo (Edo). Importanta sa era crescuta si de faptul ca era si un port important, astfel ca pe vremea lui Musashi era practic un mare nod de comunicatii. Mai mult, in apropriere se afla Ise cu cel mai important templu shinto din Japonia, ceea ce aducea un mare flux de calatori. Multi pelerini in calatoria spre templu faceau ultima etapa  calatoriei traversand goful din Kawana la Ise cu corabia.

Astazi orasul, desi a ramas o localitate importanta, a pierdut competitia cu vecinul Nagoya, fiind, astfel, doar un alt oras cuprins in area de dezvoltare a metropolei Nagoya.
Putine atractii se pastreaza doar respectabilul templu shinto (Toda)  mai trezeste interesul, dar nu prin arhitectura, ci prin festivalul ce se tine in 3-4 mai in fiecare care prilejuieste concursuri traditionale de echitatie si intreceri de maiestri in tras cu arcul calare.

Insa ne putem face o idee despre ca vazut Musashi in Kawana din desenele lui Ando Hiroshige. Desi de la inceputul sec al XIX-lea aceste desene cu o nota realista dau o imagine despre cum erau aceste locuri in epoca shogunilor Tokugawa.
Comentarii

Postări populare de pe acest blog

Dizolvare SRL (5) - Dizolvare fara lichidator. Model hotarare lichidare si repartizare

Dupa ce s-a hotarat dizolvarea se fac, sub răspunderea administratorului şi contabilului societăţii documentele de lichidare
-       Inventarierea  şi evaluarea elementelor de  natura activelor, datoriilor  şi capitalurilor proprii ale societăţilor comerciale care urmează  să se lichideze  şi înregistrarea rezultatelor inventarierii şi ale evaluării efectuate cu această ocazie;-  Întocmirea situaţiilor financiare anuale, în formatul prevăzut de reglementările contabile aplicabile; -       Achitarea datoriilor societăţii comerciale către bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, precum  şi a celorlalte obligaţii sociale către alte fonduri, salariaţi şi alţi terţi;-       Stabilirea rezultatului lichidării (profit sau pierdere), întocmindu-se contul de profit şi pierdere în formatul prevăzut de reglementările contabile aplicabile;    Se obţin  documentele de la finanţe care atestă că s-au plătit toate datoriile, către stat. Eventual alte documente de plată a datoriilor cătr…

Model decizie avertisment scris

Protecția datelor personale pentru toți

Pentru cei interesați de problematica protecției datelor personale -GDPR, am scris această carte, apărută în format electronic.

O puteți achiziționa aici.

Convenția Europeană a Drepturilor Omului (CEDO) art. 8 din Convenție garantează respectarea dreptului de viață privată, familie, a domiciliului și a corespondenței. In baza acestei dispoziții Curtea Europeană a Drepturilor Omului a pronunțat hotărâri în legătură cu protecția datelor personale în cazuri în care s-au strîns informații despre viața personală a unei persoane ( cazul Leander contra Suediei http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-57519)  în cazul interceptării comunicațiilor electronice și telefonice (cazul Klass contra Germaniei http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-57510) supravegherea la locul de muncă (cazul Copland contra Regatului Unit http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=002-2765) utilizarea de sisteme CCTV (Peck contra Regatului Unit) protejarea imaginii unei persoane (cazul Von Hannover contra Germaniei http://hudoc.echr.co…