Treceți la conținutul principal

Arnauti

 Iata cum descrie pe albanezi Fernand Braudel in Mediterana si lumea mediteraneana in epoca lui Filip al II-lea
 " In ceea ce priveste istoria albanezilor ar merita o cercetare aparte. Sensibili la patima pentru sabie, broderii de aur si onoruri, ei isi parasesc muntii mai ales ca soldati. In sec. al XVI-lea ii gsim in Cipru, la Venetia, la Mantova, la Roma, la Neapole, in Sicilia, pina la Madrid unde merg sa-si expuna planurile si revendicarile, cer butoaie cu pulbere sau drepturi la pensie, aroganti, inflexibili, totdeauna gata de bataie. Ca urmare, incetul cu incetul, Italia s-a inchis in fata lor. Ei se îndreaptă atunci spre Ţările-de-Jos, Anglia, Franţa, în timpul războaielor religioase - soldaţi aventurieri, urmaţi de neveste copii şi preoţi. Regenţii Algerului şi ai Tunisului îi resping ca şi, mai târyiu, ţările boierilor moldoveni şi valahi... Atunci ei se aruncă în slujba Porţii Otomane, cum făcuseră la început, cumvor face, masiv,în sec. al XIX-lea. Unde e sabia, acolo e credinţa: ei sunt de partea celor care-i întreţin. Dacă e cazul luând, ca în cântece, puşca pentru paşă şi sabia pentru vizir, ei se stabilesc pe cont propriu şi devintâlhri la drumul mare. Începând din sec. al XVIII-lea, un mare număr de albanezi, în majoritate ortodocşi, se răspândesc pe pământul grecesc unde se instalează ca pe un teritoriu cucerit.Chateubrian nu va putea sa nu-o remarce în 1806." (vol I, p 87)

Comentarii

Postări populare de pe acest blog

Dizolvare SRL (5) - Dizolvare fara lichidator. Model hotarare lichidare si repartizare

Dupa ce s-a hotarat dizolvarea se fac, sub răspunderea administratorului şi contabilului societăţii documentele de lichidare
-       Inventarierea  şi evaluarea elementelor de  natura activelor, datoriilor  şi capitalurilor proprii ale societăţilor comerciale care urmează  să se lichideze  şi înregistrarea rezultatelor inventarierii şi ale evaluării efectuate cu această ocazie;-  Întocmirea situaţiilor financiare anuale, în formatul prevăzut de reglementările contabile aplicabile; -       Achitarea datoriilor societăţii comerciale către bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, precum  şi a celorlalte obligaţii sociale către alte fonduri, salariaţi şi alţi terţi;-       Stabilirea rezultatului lichidării (profit sau pierdere), întocmindu-se contul de profit şi pierdere în formatul prevăzut de reglementările contabile aplicabile;    Se obţin  documentele de la finanţe care atestă că s-au plătit toate datoriile, către stat. Eventual alte documente de plată a datoriilor cătr…

Model decizie avertisment scris

Protecția datelor personale pentru toți

Pentru cei interesați de problematica protecției datelor personale -GDPR, am scris această carte, apărută în format electronic.

O puteți achiziționa aici.

Convenția Europeană a Drepturilor Omului (CEDO) art. 8 din Convenție garantează respectarea dreptului de viață privată, familie, a domiciliului și a corespondenței. In baza acestei dispoziții Curtea Europeană a Drepturilor Omului a pronunțat hotărâri în legătură cu protecția datelor personale în cazuri în care s-au strîns informații despre viața personală a unei persoane ( cazul Leander contra Suediei http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-57519)  în cazul interceptării comunicațiilor electronice și telefonice (cazul Klass contra Germaniei http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-57510) supravegherea la locul de muncă (cazul Copland contra Regatului Unit http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=002-2765) utilizarea de sisteme CCTV (Peck contra Regatului Unit) protejarea imaginii unei persoane (cazul Von Hannover contra Germaniei http://hudoc.echr.co…