duminică, 24 mai 2015

Chemarea în judecată a altei persoane - termen

By David Marcu, https://unsplash.com/
De regulă, reclamantul poate formula o cerere de chemare în judecată altei persoane, prin care introduce forţat în proces un terţ care ar putea pretinde aceleaşi drepturi  ca şi reclamantul, până la finalizarea cercetării judecătoreşti. 

Totuşi această regulă trebuie aplicată cu atenţie, pentru că reclamantul, raportat la alte cereri incidentale în proces, poate avea şi poziţia procesuală de pârât. deci, trebuie observat dacă drepturile care pot fi invocate şi de un terş privesc cererea de chemare în judecată sau o cerere incidentală.

Ca exemplu, dacă s-a făcut o cerere de intervenţie principală, reclamantul poate fi pârât faţă de acea cerere de intervenţie principală. Dacă dreptul invocat în cererea de chemare în judecată a altei persoane este dreptul invocat în cererea de intervenţie principală, atunci reclamantul acţionază în fapt înn calitatea sa de pârât faţă de cererea de intervenţie principală, şi nu va putea face ererea de chemare în judecată a altei persoane decât prin întâmpinarea la cererea de intervenţie.

Acelaşi raţionament se va aplica şi în cazul în care reclamantul este pârât faţă de o cerere reconvenţională.

Niciun comentariu: