Treceți la conținutul principal

Migratii in Balcani

Henry Holland, Travel in the Ionian Isles, Albania Thessaly, Macedonia during the years 1812 and 1813, London 1815 p.91-93

Cartea poate fi descărcată gratuit aici http://books.google.ro/books/about/Travels_in_the_Ionian_Isles_Albania_Thes.html?id=3D9MAAAAMAAJ&redir_esc=y


Multă lume îşi exprimă îndoiala în legătură cu frecvenţa şi uşurinţa migraţiilor în cuprinsul Peninsulei Balcanic. Iată o mărturie a unui călător englez de la începutul secolului al XIX-lea. Găndiţi-vă cum arătau lucruril în perioade încă mai vechi! Călătorul englez nu identifică naţionalitatea nomazilor, dar putem presupune că erau aromâni.

Pe scurt el povesteşte de întâlnirea cu păstori din Pind ducându-şi turmele în câmpia Salonicului sau spre golful Arta. Îşi duc cu ei femeile şi copii. Îndărătul coloanei lungi de oi, vine convoiul de cai, până la 1000 de capete încărcaţi cu bunurile gospodăriilor, corturi, copii mici în coşuri. Preoţii (greci) merg şi ei cu enoriaşii.

Comentarii

Postări populare de pe acest blog

Dizolvare SRL (5) - Dizolvare fara lichidator. Model hotarare lichidare si repartizare

Dupa ce s-a hotarat dizolvarea se fac, sub răspunderea administratorului şi contabilului societăţii documentele de lichidare
-       Inventarierea  şi evaluarea elementelor de  natura activelor, datoriilor  şi capitalurilor proprii ale societăţilor comerciale care urmează  să se lichideze  şi înregistrarea rezultatelor inventarierii şi ale evaluării efectuate cu această ocazie;-  Întocmirea situaţiilor financiare anuale, în formatul prevăzut de reglementările contabile aplicabile; -       Achitarea datoriilor societăţii comerciale către bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, precum  şi a celorlalte obligaţii sociale către alte fonduri, salariaţi şi alţi terţi;-       Stabilirea rezultatului lichidării (profit sau pierdere), întocmindu-se contul de profit şi pierdere în formatul prevăzut de reglementările contabile aplicabile;    Se obţin  documentele de la finanţe care atestă că s-au plătit toate datoriile, către stat. Eventual alte documente de plată a datoriilor cătr…

Model decizie avertisment scris

Protecția datelor personale pentru toți

Pentru cei interesați de problematica protecției datelor personale -GDPR, am scris această carte, apărută în format electronic.

O puteți achiziționa aici.

Convenția Europeană a Drepturilor Omului (CEDO) art. 8 din Convenție garantează respectarea dreptului de viață privată, familie, a domiciliului și a corespondenței. In baza acestei dispoziții Curtea Europeană a Drepturilor Omului a pronunțat hotărâri în legătură cu protecția datelor personale în cazuri în care s-au strîns informații despre viața personală a unei persoane ( cazul Leander contra Suediei http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-57519)  în cazul interceptării comunicațiilor electronice și telefonice (cazul Klass contra Germaniei http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-57510) supravegherea la locul de muncă (cazul Copland contra Regatului Unit http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=002-2765) utilizarea de sisteme CCTV (Peck contra Regatului Unit) protejarea imaginii unei persoane (cazul Von Hannover contra Germaniei http://hudoc.echr.co…