Treceți la conținutul principal

O poveste cu glicinii

Pentru că au înflorit gliciniile in Cismigiu o să vă spun de unde vine numele japonez Fujiwara.

Fujiwara a fost cea mai puternică familie în perioada veche a istoriei Japoniei (Heian). Aceştia erau regenţi care conduceau în numele unui împărat lipsit de orice putere reală. Toate soţiile împăraţilor erau din familia Fujiwara aşa că împăratul în funcţie era de obicei nepot (de bunic sau unchi al regentului în funcţie). Cum să nu asculţi de bunicul tău?

Numele familiei înseamnă chiar glicinia. Se spune că strămoşul familiei  Nakatomi no Kamatari (614-669) l-ar fi avertizat pe împăratul Tenji de un complot, în timpul unei plimbări într-o pădure de glicinii. Astfel, pentru meritul său Nakatomi no Kamatari a primit numele onorific de Fujiwara pentru el şi urmaşii săi, şi înalte funcţii la palat.

F. Brinkley, A History of the Japanese People/ From the Earliest Times to the End of the Meiji Era

Comentarii

Postări populare de pe acest blog

Dizolvare SRL (5) - Dizolvare fara lichidator. Model hotarare lichidare si repartizare

Dupa ce s-a hotarat dizolvarea se fac, sub răspunderea administratorului şi contabilului societăţii documentele de lichidare
-       Inventarierea  şi evaluarea elementelor de  natura activelor, datoriilor  şi capitalurilor proprii ale societăţilor comerciale care urmează  să se lichideze  şi înregistrarea rezultatelor inventarierii şi ale evaluării efectuate cu această ocazie;-  Întocmirea situaţiilor financiare anuale, în formatul prevăzut de reglementările contabile aplicabile; -       Achitarea datoriilor societăţii comerciale către bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, precum  şi a celorlalte obligaţii sociale către alte fonduri, salariaţi şi alţi terţi;-       Stabilirea rezultatului lichidării (profit sau pierdere), întocmindu-se contul de profit şi pierdere în formatul prevăzut de reglementările contabile aplicabile;    Se obţin  documentele de la finanţe care atestă că s-au plătit toate datoriile, către stat. Eventual alte documente de plată a datoriilor cătr…

Model decizie avertisment scris

Protecția datelor personale pentru toți

Pentru cei interesați de problematica protecției datelor personale -GDPR, am scris această carte, apărută în format electronic.

O puteți achiziționa aici.

Convenția Europeană a Drepturilor Omului (CEDO) art. 8 din Convenție garantează respectarea dreptului de viață privată, familie, a domiciliului și a corespondenței. In baza acestei dispoziții Curtea Europeană a Drepturilor Omului a pronunțat hotărâri în legătură cu protecția datelor personale în cazuri în care s-au strîns informații despre viața personală a unei persoane ( cazul Leander contra Suediei http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-57519)  în cazul interceptării comunicațiilor electronice și telefonice (cazul Klass contra Germaniei http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-57510) supravegherea la locul de muncă (cazul Copland contra Regatului Unit http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=002-2765) utilizarea de sisteme CCTV (Peck contra Regatului Unit) protejarea imaginii unei persoane (cazul Von Hannover contra Germaniei http://hudoc.echr.co…