Treceți la conținutul principal

Postări

Se afișează postări din iunie, 2015

Cerere de chemare in garantie "obligatorie"

Cererea de chemare în garanţie dă posibilitate părţilor dintr-un proces să cheme în acelaşi proces pe o persoană care să îi garanteze sau să-i despăgubească dacă ar pierde procesul. Este o posibilitate de care părţile se pot folosi sau nu. Totuşi, în câteva situaţii legea obligă practic părţile să procedeze lşa formularea unei cereri d echemare în garanţie pentru că dacă ar proceda altfel consecinţele juridice ar fi exterm d enegative. Astfel în cazul art. 1705 NCC se prevede că cumpărătorul chemat în judecat de un terţ care pretinde drepturi asupra bunului care a făcut obiectul unui contract de vânzare-cumpărare trebuie să cheme în garanţie pe vânzător pentru câ dacă nu ar face astfel pirde garanţia pentru evicţiune, practic vânzâtorul acelui bun este absolvit de orice responsabilitate. La fel şi în cazul art 2310 alin. 3 NCC pentru fidejusorul care plăteşte fără a-l înţtiinţa pe debitorul principal.

27 iunie 1971. Cu tovarăşul

....  pe ogoarele patriei. La Moara Vlăsiei. O fi fost "pană de tufiş"? Fototeca online a comunismului românesc, cota 6/1971

Buletin 15.06.15-19.06.15

Muncă, protecţie socială, calificări Decizia nr. 279/2015 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 52 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, Curtea Constituţională, În vigoare de la 17.06.2015, Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 431 din 17.06.2015 Constată că dispoziţiile art. 52 alin. (1) lit. b) teza întâi din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii sunt neconstituţionale Art. 52 "(1) Contractul individual de muncă poate fi suspendat din iniţiativa angajatorului în următoarele situaţii: [...] b) în cazul în care angajatorul a formulat plângere penală împotriva salariatului sau acesta a fost trimis în judecată pentru fapte penale incompatibile cu funcţia deţinută, până la rămânerea definitivă a hotărârii judecătoreşti."

Solstiţiul de vară

Ce poate face Facebook cu informaţiile despre dumneavoastră.....

Din când în când vă mai amintesc cam ce se poate face cu datele despre dumneavoastră obţinute de pe urma activităţii dumneavoastră on-line:

Primele amenzi pentru cookies

... in Romania, din câte ştiu eu. "La solicitarea HotNews.ro, ANSPDCP a transmis situatia amenzilor: Orange - 20.000 lei; Telekom Romania Comunications - 30.000 lei; RCS-RDS - 10.000 lei si Vodafone - 8.500 lei" Din declaraţia ANSPDPCP (autoritatea naţională în domeniul datelor personale) arată că nu s-a respectat art. 4 alin. (5) din Legea nr. 506/2004, modificata si completata. Acest articol spune: "Stocarea de informaţii sau obţinerea accesului la informaţia stocată în echipamentul terminal al unui abonat ori utilizator este permisă numai cu îndeplinirea în mod cumulativ a următoarelor condiţii: a) abonatul sau utilizatorul în cauză şi-a exprimat acordul; b) abonatului sau utilizatorului în cauză i s-au furnizat, anterior exprimării acordului, în conformitate cu prevederile art. 12 din Legea nr. 677/2001, cu modificările şi completările ulterioare, informaţii clare şi complete care: (i) să fie expuse într-un limbaj uşor de înţeles şi să fie uşor acce

Acum 60 de ani

1955- Aspect de la sărbătorirea terminării străpungerii tunelului de la şantierul hidrocentralei”Lenin” de la Bicaz. „Fototeca online a comunismului românesc” cota 199/1955 Ah, ce-mi plac parpalacele de piele ale tovarăşilor responsabili de la partid veniţi în vizită la eveniment.Clasa muncitoare trăia bine prin reprezentanţii ei, nu-i aşa?

Buletin legislativ 02.06.15-12.06.15

Financiar-fiscal Legea nr. 121/2015 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 79/2014 pentru modificarea şi completarea Legii contabilităţii nr. 82/1991, Parlamentul României, În vigoare de la 05.06.2015, Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 382 din 02.06.2015 Dacă situaţiile financiare anuale ale societăţii-mamă sunt prezentate în vederea aprobării odată cu situaţiile financiare anuale consolidate, societatea-mamă poate prezenta un singur raport de audit asupra situaţiilor financiare anuale depuse, în cazul în care societatea-mamă are obligaţia de auditare. Atunci când societatea-mamă are obligaţia să întocmească şi să depună şi situaţii financiare anuale consolidate, raportul administratorilor poate fi prezentat sub forma unui singur raport Legea nr. 120/2015 privind stimularea investitorilor individuali-business angels, Parlamentul României, Va intra în vigoare de la 17.07.2015, Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 382 din 02.06.2015

Contract Management

Lucrurile despre care scriu in continuare nu sunt chiar treaba de jurist. Prin lumea civilizata este descrisa ca o activitate manageriala, uneori cu un manager responsabil in mod special de aceasta daca e o organizatie mai mare:Contract Management. Insa trebuie sa o recunoatem raportat la realitatile din Romania, treburile despre care voi vorbi in continuare sunt facute de jurist sau avocat. Cand va ocupati de un contract trebuie sa aveti in vedere urmatoarele pobleme: 1. Marea problema este cea a definirii clare a asteptarilor de la acel contract. Nu rar se întâmplă ca un client să ceară "Vreau un contract de .....". Desigur experienţa în încheierea unor anumite tipuri de contracte şi o anumită relaţie constantă cu acel client permite să "ghiciţi" despre ce vorba. Dar nu întotdeauna se întâmplă aşa. Mai bine întrebaţi şi investigaţi pentru a afla în mod clar ce se aşteaptă de la acel contract în sens economic. Numai un exemplu des întâlnit în practică: mai i

Braşov în iunie 1967

Fototeca online a comunismului romanesc 359/1967 Aspect din vizita lui Nea Nelu (cunoscut şi sub numele de Ceauşescu) la Braşov în iunie 1967. După moda Potemkin cel cu satele de butaforie pentru trecerea ţarinei, iată babele din sat puse în uliţă la un fel de şezătoare pentru a întâmpina trecerea Conducătorului. In fundal plictiseală mare, în faţă "fă-te că lucrezi".

Ceereri de intervenţie şi întreruperea prescripţiei

Conform art 2537 NCC introducerea unei cereri de chemare în judecată sau de arbitrare întrerupe curgerea prescripţiei. Dar ce se întâmplă dacă se formulează cereri de intervenţie? Trebuie reţinut că unele cereri de intervenţie forţată cât şi intervenţia în folosul altei persoane nu sunt cereri în care se invocă drepturi proprii în raport cu alte persoane, deci nu pot fi asimilate unor cereri de chemare în judecată. De exemplu cererea de chemare în judecată a altei persoane tinde doar să evite un alt proces, reclamantul aducând în proces un terţ care ar putea pretinde ceea ce pretinde el însuşi în raport cu pârâtul. Prin urmare cererea priveşte eventuale drepturi între intervenientul forţat şi pârât astfel că nu are niciun efect cu privire la prescripţie. Asemenea arătarea titularului dreptului nu tinde decât să elibereze pe pârât de un proces în care a fost chemat în judecată în mod greşit fără ca el să fie implicat cu privire la drepturile în discuţie în cauză. Din nou nu

Apel - cerere de chemare în judecată a altei persoane

Deoarece art. 68 din Codul de procedură civilă se referă şi în cazul pârâtului şi în cazul reclamantului la prima instanţă însemnaă că o cerere depusă în apel (care nu mai este prima instanţă) va fi considerată inadmisibilă, şi respinsă ca atare. Totuşi dacă după judecata apelului va avea loc o trimitere spre rejudecare la prima instanţă aceasta înseamnă că va fi posibil să se formuleze cerere de chemare în judecată a altei persoane la rejudecare în prima instanţă. Asemenea şi în căile de atac extraordinare, nu poate fi admisă o cerere de chemaere în judecată a altei persoane. În cazul contestaţiei în anulare nu se poate imagina o ipoteză în care să se ajungă la o rejudecare în primă instanţă. În cazul revizuirii în reglementarea actuală a Codului de Procedură Civilă instanţă admiţând revizuirea nu dipune o rejudecare în primă instanţă, chiar şi atunci când obiectul revizuirii îl face o hotărâre pronunţată în primă instanţă, deci nu este vorba de o judecată în primă instanţă.

Romulus Zăroni

Destulă lume cunoaşte catrenele lui Păstorel Teodoreanu despre Ministrul Agriculturii din primele guverne comuniste de după 1945, Romulus Zăroni. Apropiat al lui Petru Groza, prim ministru al primelor guverne comuniste, Zăroni a trezit multă nemulţumire fiind asociat cu politica de colectivizare, confiscări de terenuri şi alte măsuri nepopulare. Iată un catren de Păstorel cu dedicaţie pentru Romulus Zăroni "Caligula imperator A făcut din cal senator. Domnul Groza, mai sinistru, A făcut din bou - ministru!" Chiar dacă barfele despre prostia ministrului agriculturii se pare că nu erau adevărate, Corneliu Coposu în amintirile sale îl descrie pe Romulus Zăroni ca pe un fel de fermier model al vremurilor, citit, aplicând metodele unei agriculturi moderne în ferma proprie, asocierea sa cu politica comuniştilor nu-i dă nicio scuză şi fac ca versurile lui Păstorel să fie meritate. Iată-l pe Zăroni, primul din dreapata, alături de Groza şi Ghoerghiu -Dej (la microfon)  la congresul Fr

Buletin legislativ 25.09.15-29.05.15

Financiar-fiscal Hotărârea nr. 367/2015 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004, Guvernul României, În vigoare de la 01.06.2015,Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 373 din 28.05.2015 Cele mai importante modificări privesc aplicarea cotei reduse de TVA de 9% la produse alimentare. (6 1 ) Cota redusă de taxă de 9% prevăzută la art. 140 alin. (2) lit. g) din Codul fiscal se aplică pentru livrarea următoarelor bunuri: a)   animale vii şi păsări vii, din specii domestice, care se încadrează la codurile NC 0101-0105, 0106 14 10, 0106 19 00, 0106 33 00, 0106 39 10, 0106 39 80, 0106 41 00 şi 0106 90 00 destinate consumului alimentar uman sau animal sau destinate producerii de alimente pentru consumul uman sau animal, de materii prime sau ingrediente pentru prepararea alimentelor pentru consumul uman sau animal, inclusiv în cazul în care acestea sunt util