sâmbătă, 6 iunie 2015

Apel - cerere de chemare în judecată a altei persoane

By Joad Hughes, https://unsplash.com/
Deoarece art. 68 din Codul de procedură civilă se referă şi în cazul pârâtului şi în cazul reclamantului la prima instanţă însemnaă că o cerere depusă în apel (care nu mai este prima instanţă) va fi considerată inadmisibilă, şi respinsă ca atare.

Totuşi dacă după judecata apelului va avea loc o trimitere spre rejudecare la prima instanţă aceasta înseamnă că va fi posibil să se formuleze cerere de chemare în judecată a altei persoane la rejudecare în prima instanţă.

Asemenea şi în căile de atac extraordinare, nu poate fi admisă o cerere de chemaere în judecată a altei persoane. În cazul contestaţiei în anulare nu se poate imagina o ipoteză în care să se ajungă la o rejudecare în primă instanţă. În cazul revizuirii în reglementarea actuală a Codului de Procedură Civilă instanţă admiţând revizuirea nu dipune o rejudecare în primă instanţă, chiar şi atunci când obiectul revizuirii îl face o hotărâre pronunţată în primă instanţă, deci nu este vorba de o judecată în primă instanţă.

Dar dacă cineva depune o cerere de chemare în judecată a latei persoane după ce s-au pus concluziile pe fond dar încă nu s-a declarat un apel. cererea pur şi simplu nu va fi luată în seamă.

Niciun comentariu: