duminică, 28 iunie 2015

Cerere de chemare in garantie "obligatorie"

By Juan ignacio Tapia, https://unsplash.com/
Cererea de chemare în garanţie dă posibilitate părţilor dintr-un proces să cheme în acelaşi proces pe o persoană care să îi garanteze sau să-i despăgubească dacă ar pierde procesul.
Este o posibilitate de care părţile se pot folosi sau nu.
Totuşi, în câteva situaţii legea obligă practic părţile să procedeze lşa formularea unei cereri d echemare în garanţie pentru că dacă ar proceda altfel consecinţele juridice ar fi exterm d enegative.

Astfel în cazul art. 1705 NCC se prevede că cumpărătorul chemat în judecat de un terţ care pretinde drepturi asupra bunului care a făcut obiectul unui contract de vânzare-cumpărare trebuie să cheme în garanţie pe vânzător pentru câ dacă nu ar face astfel pirde garanţia pentru evicţiune, practic vânzâtorul acelui bun este absolvit de orice responsabilitate.

La fel şi în cazul art 2310 alin. 3 NCC pentru fidejusorul care plăteşte fără a-l înţtiinţa pe debitorul principal.

Niciun comentariu: