sâmbătă, 4 iulie 2015

Cerere de arătare a titularului dreptului obligatorie

photo By Ales Krivec, https://unsplash.com/
Cererea de arătare a titularului dreptuluie ste cererea prin care pârâtul într-un proces care priveşte un drept real arată că exercită acel drept în numele altuia şi solictă să fie chemat acela în judecată.
Este o cerere opţională pentru pârât.
Cu o excepţie: atunci când este statul titular al dreptului de proprietate, deţinătorul de fapt al bunului, chemat în judecată ca pârât,  este obligat să cheme statul în proces printr-o astfel de cerere.
Art. 865 alin. 2 lit b spune:

"Titularii drepturilor corespunzătoare proprietăţii publice sunt obligaţi:

......

b) să îl introducă în proces pe titularul dreptului de proprietate publică, în condiţiile prevăzute de Codul de procedură civilă."

Niciun comentariu: