miercuri, 12 august 2015

Buletin legislativ 03.08.15-07.08.15

photo By Jenelle Ball, https://unsplash.com

Financiar-fiscal


Ordinul nr. 1966/2015 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului (088) "Declaraţie pe propria răspundere pentru evaluarea intenţiei şi a capacităţii de a desfăşura activităţi economice care implică operaţiuni din sfera TVA, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală - ANAF, În vigoare de la 03.08.2015, Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 580 din 03.08.2015


Proceduri judiciare


Decizia nr. 19/2015 privind examinarea sesizării formulate de Curtea Militară de Apel Bucureşti - prin care se solicită pronunţarea unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea chestiunii de drept în sensul de a se stabili dacă fapta medicului, care are calitatea de funcţionar public, de a primi plăţi suplimentare sau donaţii de la pacienţi, în condiţiile art. 34 alin. (2) din Legea drepturilor pacientului nr. 46/2003, constituie sau nu o exercitare a unui drept recunoscut de lege, având ca urmare incidenţa dispoziţiilor art. 21 alin. (1) teza I din Codul penal, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - ÎCCJ, În vigoare de la 05.08.2015, Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 590 din 05.08.2015Stabileşte că fapta medicului angajat cu contract de muncă într-o unitate spitalicească din sistemul public de sănătate, care are calitatea de funcţionar public, în accepţiunea dispoziţiilor art. 175 alin. 1 lit. b teza a II-a din Codul penal, de a primi plăţi suplimentare sau donaţii de la pacienţi, în condiţiile art. 34 alin. 2 din Legea drepturilor pacientului nr. 46/2003, nu constituie o exercitare a unui drept recunoscut de lege având ca urmare incidenţa dispoziţiilor art. 21 alin. 1 teza I-a din C. pen.

Agricultura, produse alimentare


Ordinul nr. 571/371/2015 pentru modificarea Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale şi al viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, nr. 407/2.051/2013 pentru aprobarea contractelor-cadru de concesiune şi închiriere a suprafeţelor de pajişti aflate în domeniul public/privat al comunelor, oraşelor, respectiv al municipiilor, Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale - MADR, Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice - MDRAP, În vigoare de la 05.08.2015, Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 589 din 05.08.2015


Transporturi


Hotărârea nr. 606/2015 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 626/1998 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Feroviare Române - AFER, precum şi pentru modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 21/2015 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor, Guvernul României, Va intra în vigoare de la 04.09.2015, Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 587 din 05.08.2015


Diverse


Ordinul nr. 121/2015 pentru aprobarea Procedurii privind determinarea consumului de energie electrică în caz de înregistrare eronată şi în sistem pauşal şi pentru modificarea art. 80 din Regulamentul de furnizare la clienţii finali, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 64/2014, Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei - ANRE, În vigoare de la 06.08.2015, Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 594 din 06.08.2015.
Niciun comentariu: