sâmbătă, 29 august 2015

Competenţa specială a Tribunalului Bucureşti

photo By Aaron Burden, https://unsplash.com/
Tribunalul Bucureşti are competenţă să judece anumite cazuri care sunt exclusiv de competenţa acestei instanţe:

1. în materia brevetelor de invenţii,
2. în materia mărcilor şi indicaţiilor geografice
3. în materia adopţiilor când alte reguli de determinarea competenţei teritoriale nu sunt eficiente în determinarea competenţei,
4. în materia partidelor politice (înregistrări, radieri, etc)
5. în procese cu element de extraneintate atunci când regulile de competenţă teritorială a instanţelor nu pot determina instanţa competentă teritorial,
6. Contestaţiile împotriva deciziilor Comisiei Centrale pentru Stabilirea Despăgubirilor.

Niciun comentariu: