Treceți la conținutul principal

Sistemul mondial modernImmanuel Wallerstein, Sistemul mondial modern, Meridiane, 1992


E vorba de o carte care in mod inevitabil este comparata si citata impreuna cu cea a lui Fernand Braudel, Mediterana și lumea mediteraneană în epoca lui Filip al II-lea .

Lucrul acesta se intampla pentru ca Immanuel Wallerstein este preocupat de acelasi secol al XVI-lea al istoriei europene cand, se poate spune, se naste sistemul capitalist si lumea moderna.

Totusi cartea lui Wallerstein este foarte deosebita de cea a lui Braudel. Autorul este interesat de aceasta perioada istorica nu pentru ea insasi, ci pentru a demonstra o teorie social-economica (cu implicatii politice) si anume ca sistemul capitalist este un sistem care contine in sine principiul dezvoltarii inegale. Altfel spus sistemul condamna anumite zone (numite periferie si semiperiferie) sa fie exploatate in folosul unui centru care realizeaza concentrarea de capital. Opera lui Wallerstein este o lucrare ideologica in primul rand, spre deosebire de Braudel care este gata mereu sa nuanteze, caci este tot timpul constient ca schemele rationalizatoare pe care le propune privesc destine individuale, iar destinele individuale sunt probabil dincolo de orice schema rationalizatoare.

Asa ca sa nu ne miram ca astazi Wallerstein face figura de eminenta cenusie a miscarilor antiglobalizare.Comentarii

Postări populare de pe acest blog

Dizolvare SRL (5) - Dizolvare fara lichidator. Model hotarare lichidare si repartizare

Dupa ce s-a hotarat dizolvarea se fac, sub răspunderea administratorului şi contabilului societăţii documentele de lichidare
-       Inventarierea  şi evaluarea elementelor de  natura activelor, datoriilor  şi capitalurilor proprii ale societăţilor comerciale care urmează  să se lichideze  şi înregistrarea rezultatelor inventarierii şi ale evaluării efectuate cu această ocazie;-  Întocmirea situaţiilor financiare anuale, în formatul prevăzut de reglementările contabile aplicabile; -       Achitarea datoriilor societăţii comerciale către bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, precum  şi a celorlalte obligaţii sociale către alte fonduri, salariaţi şi alţi terţi;-       Stabilirea rezultatului lichidării (profit sau pierdere), întocmindu-se contul de profit şi pierdere în formatul prevăzut de reglementările contabile aplicabile;    Se obţin  documentele de la finanţe care atestă că s-au plătit toate datoriile, către stat. Eventual alte documente de plată a datoriilor cătr…

Model decizie avertisment scris

Protecția datelor personale pentru toți

Pentru cei interesați de problematica protecției datelor personale -GDPR, am scris această carte, apărută în format electronic.

O puteți achiziționa aici.

Convenția Europeană a Drepturilor Omului (CEDO) art. 8 din Convenție garantează respectarea dreptului de viață privată, familie, a domiciliului și a corespondenței. In baza acestei dispoziții Curtea Europeană a Drepturilor Omului a pronunțat hotărâri în legătură cu protecția datelor personale în cazuri în care s-au strîns informații despre viața personală a unei persoane ( cazul Leander contra Suediei http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-57519)  în cazul interceptării comunicațiilor electronice și telefonice (cazul Klass contra Germaniei http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-57510) supravegherea la locul de muncă (cazul Copland contra Regatului Unit http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=002-2765) utilizarea de sisteme CCTV (Peck contra Regatului Unit) protejarea imaginii unei persoane (cazul Von Hannover contra Germaniei http://hudoc.echr.co…