Treceți la conținutul principal

Curtea de Justitie a Uniunii Europene nu iubeste ebook-urile

photo By Mikhail Pavstyuk, https://unsplash.com/
In cauzele C-479/13 si C-502/13 Curtea de Justitie a Uniunii Europene a avut de analiyat o procedura de infringement impotriva Frantei si Luxembourgului pe tema TVA la ebook. In concret cele doua tari au foat acuzate ca in mod ilegal au aplicat taxe reduse de TVA pentru ebook, asemanator regimului de taxare aplicat cartilor tiparite. Comisia Europeana a acuzat faptul ca Directiva privind Taxa pe Valoare Adaugata interzice un regim de TVA redusa pentru serviciile prestate electronic. Curtea a sustinut pozitia Comisiei si aratat ca daca cartile electronice  sunt descarcate online atunci sunt un serviciu prestat electronic si conform Directivei nu se poate stabili un regim de taxare cu taxa redusa. Eventual doar pentru cartile electronice vandute pe un suport material (CD de exemplu se poate aplica regimul de taxa redusa) Curtea a damis ca li se poate aplica cota de TVA redusa.

Comentarii

Postări populare de pe acest blog

Dizolvare SRL (5) - Dizolvare fara lichidator. Model hotarare lichidare si repartizare

Dupa ce s-a hotarat dizolvarea se fac, sub răspunderea administratorului şi contabilului societăţii documentele de lichidare
-       Inventarierea  şi evaluarea elementelor de  natura activelor, datoriilor  şi capitalurilor proprii ale societăţilor comerciale care urmează  să se lichideze  şi înregistrarea rezultatelor inventarierii şi ale evaluării efectuate cu această ocazie;-  Întocmirea situaţiilor financiare anuale, în formatul prevăzut de reglementările contabile aplicabile; -       Achitarea datoriilor societăţii comerciale către bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, precum  şi a celorlalte obligaţii sociale către alte fonduri, salariaţi şi alţi terţi;-       Stabilirea rezultatului lichidării (profit sau pierdere), întocmindu-se contul de profit şi pierdere în formatul prevăzut de reglementările contabile aplicabile;    Se obţin  documentele de la finanţe care atestă că s-au plătit toate datoriile, către stat. Eventual alte documente de plată a datoriilor cătr…

Protecția datelor personale pentru toți

Pentru cei interesați de problematica protecției datelor personale -GDPR, am scris această carte, apărută în format electronic.

O puteți achiziționa aici.

Convenția Europeană a Drepturilor Omului (CEDO) art. 8 din Convenție garantează respectarea dreptului de viață privată, familie, a domiciliului și a corespondenței. In baza acestei dispoziții Curtea Europeană a Drepturilor Omului a pronunțat hotărâri în legătură cu protecția datelor personale în cazuri în care s-au strîns informații despre viața personală a unei persoane ( cazul Leander contra Suediei http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-57519)  în cazul interceptării comunicațiilor electronice și telefonice (cazul Klass contra Germaniei http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-57510) supravegherea la locul de muncă (cazul Copland contra Regatului Unit http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=002-2765) utilizarea de sisteme CCTV (Peck contra Regatului Unit) protejarea imaginii unei persoane (cazul Von Hannover contra Germaniei http://hudoc.echr.co…

Model decizie avertisment scris