Treceți la conținutul principal

Curtea de Justitie a Uniunii Europene nu iubeste ebook-urile

photo By Mikhail Pavstyuk, https://unsplash.com/
In cauzele C-479/13 si C-502/13 Curtea de Justitie a Uniunii Europene a avut de analiyat o procedura de infringement impotriva Frantei si Luxembourgului pe tema TVA la ebook. In concret cele doua tari au foat acuzate ca in mod ilegal au aplicat taxe reduse de TVA pentru ebook, asemanator regimului de taxare aplicat cartilor tiparite. Comisia Europeana a acuzat faptul ca Directiva privind Taxa pe Valoare Adaugata interzice un regim de TVA redusa pentru serviciile prestate electronic. Curtea a sustinut pozitia Comisiei si aratat ca daca cartile electronice  sunt descarcate online atunci sunt un serviciu prestat electronic si conform Directivei nu se poate stabili un regim de taxare cu taxa redusa. Eventual doar pentru cartile electronice vandute pe un suport material (CD de exemplu se poate aplica regimul de taxa redusa) Curtea a damis ca li se poate aplica cota de TVA redusa.

Comentarii

Postări populare de pe acest blog

Dizolvare SRL (5) - Dizolvare fara lichidator. Model hotarare lichidare si repartizare

Dupa ce s-a hotarat dizolvarea se fac, sub răspunderea administratorului şi contabilului societăţii documentele de lichidare
-       Inventarierea  şi evaluarea elementelor de  natura activelor, datoriilor  şi capitalurilor proprii ale societăţilor comerciale care urmează  să se lichideze  şi înregistrarea rezultatelor inventarierii şi ale evaluării efectuate cu această ocazie;-  Întocmirea situaţiilor financiare anuale, în formatul prevăzut de reglementările contabile aplicabile; -       Achitarea datoriilor societăţii comerciale către bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, precum  şi a celorlalte obligaţii sociale către alte fonduri, salariaţi şi alţi terţi;-       Stabilirea rezultatului lichidării (profit sau pierdere), întocmindu-se contul de profit şi pierdere în formatul prevăzut de reglementările contabile aplicabile;    Se obţin  documentele de la finanţe care atestă că s-au plătit toate datoriile, către stat. Eventual alte documente de plată a datoriilor cătr…

Model decizie avertisment scris

Model convocare adunare generala a actionarilor

MODEL CONVOCATOR

ANTETCONVOCARE
a adunarii generale ordinare/extraordinare a acţionarilor Societăţii Comerciale
.......... S.A. , cu sediul în .....

Preşedintele consiliului de administraţie al Societăţii Comerciale ...... - S.A. convoacă adunarea generala ordinară/extraordinară a acţionarilor Societăţii Comerciale ... la data de ...., ora ......, la adresa din ...., pentru acţionarii înregistraţi în registrul acţionarilor la sfârşitul zilei de ....., cu următoarea ordine de zi:
1. ....
2. ....
....

In cazul în care cvorumul necesar nu se va întruni la data menţionata, adunarea generală extraordinară a acţionarilor se va ţine la data de ...., la aceeaşi ora şi în acelaţi loc, cu acceaşi ordine de zi.
Formularele de procura pentru participare la adunarea generala extraordinară sunt disponibile la adresa din ........
Procurile se vor depune în original la adresa din ......., pana la data de .....
Materialele de interes pentru acţinari se pot consulta la adresa din ..... începând cu dat…