Treceți la conținutul principal

Utilizarea dronelor si datele personale

photo By Jeff Hopper, https://unsplash.com/
În 16 iunie 2015 au fost publicate recomandările europene privind utilizarea dronelor raportat la problema protecţiei datelor personale. E un document cu multe recomandări în direcţia statelor în sensul ca acestea să reglementeze mai strict utilizarea dronelor, proceduri de înregistrare, etc. Birocraţii nu pot emite decât soluţii birocratice la probleme.

Totuşi câteva recomandări sunt de bun simţ chiar în lumina reglementărilor actuale.

În primul rând în cazul utilizării dronelor pentru culegerea de informaţii se observă că mijloacele obişnuite de avertizare prin semnalizare sunt puţin eficiente. De aceea ca regulă generală, în afara zonelor publice, utilizarea dronelor trebuie făcută numai sub condiţia ca persoanele implicate să fie în mod direct şi individual implicate. Ca exemplu este dată situaţia în care un agent imobiliar doreşte să filmeze o proprietate pentru a o prezenta ulterior celor interesaţi acesta va trebui să avertizeze individual şi concret proprietarii vecini asupra acestui lucru.

În zonele publice trebuie puse marcaje care să anunţe că zona este supravegheată cu o dronă, cu informaţii cine culege datele respective şi în ce scop. Un mijloc esenţial şi eficace de avertizare este chiar operatorul dronei care trebuie să acţioneze vizibil pentru public.

Întotdeauna trebuie să se acţioneze în sensul minimizării şi anonimizării datelor. O filmare cu drona într-un loc public este o activitate legitimă. Însă echiparea dronei cu sisteme de detecţie a fizionomiei sau recunoaştere comportament este dincolo de limitele unei astfel de utilizări în afara unor circumstanţe speciale.

De asemenea dacă se apelează la un serviciu de livrări cu drona, este în interesul funcţionării acelui serviciu ca date despre cel care recepţionează bunurile să fie înregistrat. Însă imaginile capate în zborul către destinaţie ar trebui să fie imediat şterse.

Comentarii

Postări populare de pe acest blog

Dizolvare SRL (5) - Dizolvare fara lichidator. Model hotarare lichidare si repartizare

Dupa ce s-a hotarat dizolvarea se fac, sub răspunderea administratorului şi contabilului societăţii documentele de lichidare
-       Inventarierea  şi evaluarea elementelor de  natura activelor, datoriilor  şi capitalurilor proprii ale societăţilor comerciale care urmează  să se lichideze  şi înregistrarea rezultatelor inventarierii şi ale evaluării efectuate cu această ocazie;-  Întocmirea situaţiilor financiare anuale, în formatul prevăzut de reglementările contabile aplicabile; -       Achitarea datoriilor societăţii comerciale către bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, precum  şi a celorlalte obligaţii sociale către alte fonduri, salariaţi şi alţi terţi;-       Stabilirea rezultatului lichidării (profit sau pierdere), întocmindu-se contul de profit şi pierdere în formatul prevăzut de reglementările contabile aplicabile;    Se obţin  documentele de la finanţe care atestă că s-au plătit toate datoriile, către stat. Eventual alte documente de plată a datoriilor cătr…

Model decizie avertisment scris

GDPR si utilizarea dispozitivelor mobile de serviciu

GDPR si utilizarea dispozitivelor mobile de serviciu
Pentru că data de 25 mai a trecut și Regulamentul general privind protecția datelor personale (GDPR) e în vigoare, și mai toate firmele diligente au făcut notificări privind prelucrarea datelor și eventual au completat câteva formulare cerute de Regulament, aceasta nu înseamnă că bătăile de cap s-au terminat. De fapt, abia încep. O problemă pentru companii în legătură cu GDPR este utilizarea telefoanelor mobile (smartphone). Practic tot ce se conectează la rețeaua operatorului de date trebuie să respecte regulile de securitate minime. O primă notă este că inclusiv telefoanele mobile care aparțin angajaților (nu sunt pus e la dispoziție de către angajator), dar care se conectează la poșta electronica a angajatorului sau la o altă bază de date a acestuia vor fi în responsabilitatea operatorului de date, și trebuie să respecte cerințele minime de securitate. Desigur printre cerințele minime este protecția față de malware. Soluțiile antivi…