miercuri, 14 octombrie 2015

Buletin legislativ 05.10.15-09.10.15

photo By Sergei Zolkin, unsplash.com/
Muncă, protecție socială, calificări

Legea nr. 229/2015 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, Parlamentul României, În vigoare de la 10.10.2015, Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 749 din 07.10.2015

La revenirea la locul de muncă, salariata/salariatul are dreptul la un program de reintegrare profesională, a cărui durată este prevăzută în regulamentul intern de organizare şi funcţionare şi nu poate fi mai mică de 5 zile lucrătoare.

Se înfiinţează Agenţia Naţională pentru Egalitatea de Şanse între Femei şi Bărbaţi, denumită în continuare ANES, organ de specialitate al administraţiei publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, care promovează principiul egalităţii de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi în vederea eliminării tuturor formelor de discriminare bazate pe criteriul de sex, în toate politicile şi programele naţionale.

Amenzile prevăzute pentru încălcarea legii pot fi și de 100.000 lei.

Diverse

Decizia nr. 21/2015 privind examinarea sesizării formulate de Curtea de Apel Constanţa - Secţia I civilă în Dosarul nr. 9.994/118/2013 în vederea pronunţării unei hotărâri prealabile, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - ÎCCJ, În vigoare de la 05.10.2015, Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 743 din 05.10.2015

În interpretarea şi aplicarea prevederilor art. 1079 alin. 2 pct. 3 din Codul civil de la 1864 şi art. 1.523 alin. (2) lit. d) din Codul civil raportat la art. 166 alin. (1) şi (4) din Codul muncii, republicat, cu modificările şi completările ulterioare [art. 161 alin. (1) şi (4) din Codul muncii în forma anterioară republicării] şi art. 1088 din Codul civil de la 1864, art. 2 din O.G. nr. 9/2000, aprobată prin Legea nr. 356/2002, cu modificările şi completările ulterioare,art. 2 din O.G. nr. 13/2011, aprobată prin Legea nr. 43/2012, cu modificările şi completările ulterioare, şi art. 1.535 din Codul civil, dobânzile penalizatoare datorate de stat pentru executarea cu întârziere a obligaţiilor de plată pot fi solicitate pentru termenul de 3 ani anterior datei introducerii acţiunii.

Ordonanţa de urgenţă nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, Guvernul României, În vigoare de la 06.10.2015, Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 746 din 06.10.2015.

Regulamentul nr. 11/2015 pentru modificarea şi completarea unor acte normative, Autoritatea de Supraveghere Financiară - ASF, În vigoare de la 07.10.2015, Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 747 din 07.10.2015.

Proprietate intelectuală

Decizia nr. 97/2015 privind publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Deciziei civile nr. 4.789 din 11 decembrie 2014, pronunţată de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - Secţia de contencios administrativ şi fiscal şi a Sentinţei civile nr. 5.570 din 5 octombrie 2012, pronunţată de Curtea de Apel Bucureşti - Secţia de contencios administrativ şi fiscal, în Dosarul nr. 2.447/2/2012, Oficiul Român pentru drepturile de autor - ORDA, În vigoare de la 08.10.2015, Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 753 din 08.10.2015


Războiul dintre cele două organisme de gestiune colectivă a drepturilor de autor, CREDIDAM și ARAIEX privind dreptul de a colecta remunerațiile reprezentând drepturile patrimoniale cuvenite artiştilor interpreţi sau executanţi, s-a terminat cu o victorie a CREDIDAM

Niciun comentariu: