joi, 1 octombrie 2015

Buletin legislativ 21.09.15-25.09.15


photo By Maria Molinero, https://unsplash.com/
Financiar-fiscal

Ordinul nr. 897/2015 pentru aprobarea Normelor metodologice privind reflectarea în contabilitate a principalelor operaţiuni de fuziune, divizare, dizolvare şi lichidare a societăţilor, precum şi de retragere sau excludere a unor asociaţi din cadrul societăţilor, Ministerul Finanţelor Publice – MFP, În vigoare de la 22.09.2015, Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 711 din 22.09.2015

Ordinul nr. 2319/2015 pentru aprobarea formularului 630 "Decizie de impunere anuală pentru stabilirea contribuţiei de asigurări sociale de sănătate" şi a formularului 632 "Decizie privind desfiinţarea deciziei de impunere anuală pentru stabilirea contribuţiei de asigurări sociale de sănătate", Agenţia Naţională de Administrare Fiscală – ANAF, În vigoare de la 22.09.2015, Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 709 din 22.09.2015

Diverse

Hotărârea nr. 710/2015 privind stabilirea condiţiilor pentru punerea la dispoziţie pe piaţă a aparatelor de cântărit cu funcţionare neautomată, Guvernul României, Va intra în vigoare de la 20.04.2016, Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 708 din 22.09.2015

Aparat de cântărit cu funcţionare neautomată, denumit în continuare aparat este un aparat de cântărit care necesită intervenţia unui operator în timpul cântăririi.
Inainte de a fi introduse pe piaţă acesta trebuie să suporte o procedură de evaluare a conformităţii.
Importatorii indică pe aparat denumirea lor, denumirea lor comercială înregistrată sau marca lor comercială înregistrată, precum şi adresa poştală la care pot fi contactaţi. Dacă aceasta necesită deschiderea ambalajului, indicaţiile pot fi înscrise pe ambalaj şi într-un document care însoţeşte aparatul. Datele de contact sunt comunicate în limba română

Procedura de implementare a schemei transparente de ajutor de minimis prevăzute în cadrul Programului naţional multianual pentru susţinerea meşteşugurilor şi artizanatului - PO-IP.03, Revizia 1din 08.09.2015, Ministerul Energiei, Întreprinderilor Mici şi Mijlocii şi Mediului de Afaceri – MEIMMMA, În vigoare de la 22.09.2015, Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 712 din 22.09.2015

Proceduri judiciare

Decizia nr. 542/2015 referitoare la admiterea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 431 alin. (1) din Codul de procedură penală, Curtea Constituţională, În vigoare de la 21.09.2015, Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 707 din 21.09.2015

Admite excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 431 alin. (1) din Codul de procedură penală, excepţie ridicată de Dan Voiculescu în Dosarul nr. 5.189/2/2014 (3.010/2014) al Curţii de Apel Bucureşti - Secţia a II-a penală, şi constată că soluţia legislativă potrivit căreia admisibilitatea în principiu a contestaţiei în anulare se examinează de către instanţă "fără citarea părţilor" este neconstituţională.

Decizia nr. 553/2015 referitoare la admiterea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 223 alin. (2) din Codul de procedură penală, Curtea Constituţională, În vigoare de la 21.09.2015, Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 707 din 21.09.2015.

Admite excepţia de neconstituţionalitate ridicată de Vlad Mihai Hendea şi Dan Marian Hendea în Dosarul nr. 2.947/84/2014 al Tribunalului Sălaj - Secţia penală şi constată că sintagma "trafic de stupefiante" din cuprinsul dispoziţiilor art. 223 alin. (2) din Codul de procedură penală este neconstituţională.

Decizia nr. 552/2015 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 3 alin. (3) teza a doua, art. 342, art. 343, art. 344 alin. (1)-(3), art. 345 alin. (2) şi (3), art. 346 alin. (2)-(7), art. 347 alin. (1) şi (2) şi art. 348 din Codul de procedură penală, Curtea Constituţională, În vigoare de la 21.09.2015, Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 707 din 21.09.2015.

Admite excepţia de neconstituţionalitate ridicată de Marius Vasile Balaji în Dosarul nr. 11.370/296/2014 al Judecătoriei Satu Mare - Secţia penală şi constată că soluţia legislativă cuprinsă în art. 3 alin. (3) teza a doua din Codul de procedură penală conform căreia exercitarea funcţiei de verificare a legalităţii netrimiterii în judecată este compatibilă cu exercitarea funcţiei de judecată este neconstituţională.

Decizia nr. 496/2015 referitoare la admiterea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 335 alin. (4) din Codul de procedură penală, Curtea Constituţională, În vigoare de la 22.09.2015, Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 708 din 22.09.2015

Admite excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 335 alin. (4) din Codul de procedură penală, excepţie ridicată direct de Avocatul Poporului, şi constată că soluţia legislativă potrivit căreia judecătorul de cameră preliminară hotărăşte "fără participarea procurorului şi a suspectului sau, după caz, a inculpatului" este neconstituţională.

Niciun comentariu: