duminică, 25 octombrie 2015

Competența specială a Curții de Apel București

photo By Doug Robichaud, unsplash.com/
Curtea de Apel București are o competență specială, în sensul că nicio altă instanță nu poate judeca astfel de cauze, în câteva categorii de cauze.
Astfel aceasta judecă în primă instanță cauzele rezultate din aplicarea Legii concurenței 21/1996. De asemenea, judecă apelul declarat împotriva hotărârilor arbitrale emise în procedura medierii privind stabilirea metodologiei privind coletarea remunerațiilor pentru drepturile de autor și conexe de către organismele de gestiune colectivă a acaestor drepturi.
Curtea de Apel București este instanța competentă să judece cererile privind legalitatea actelor emise de către ASF în reglementarea pieței de capital.
Bineînțeles judecă, ca și instanță de apel, apeluri împotriva hotărârilor date în competența specială a Tribunalului București.

Niciun comentariu: