Treceți la conținutul principal

Postări

Se afișează postări din noiembrie, 2015

Buletin legislativ 16.11.15-20.11.15

Proprietate imobiliară Legea nr. 282/2015 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 20/1994 privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcţiilor existente, Parlamentul României, În vigoare de la 22.11.2015, Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 863 din 19.11.2015 La articolul 2, după alineatul (6) al Ordonanţei Guvernului nr. 20/1994  se introduce un nou alineat, alineatul (6 indice 1), cu următorul cuprins: Se interzic organizarea şi desfăşurarea de activităţi permanente şi/sau temporare în spaţiile prevăzute la art. 2 alin. (5) lit. a) şi altele asemenea, care implică aglomerări de persoane, până la finalizarea lucrărilor de intervenţie realizate în scopul creşterii nivelului de siguranţă la acţiuni seismice a construcţiei existente. Nerespectarea prevederilor art. 2 alin. (61) de către proprietarii construcţiilor/spaţiilor din aceste construcţii, persoane fizice sau juridice, asociaţiile de proprietari, respectiv de către perso

Directorul este un angajat?

La întrebarea aceasta a avut de răspuns Curtea de Justiție a Uniunii Europene unde s-a pus problema definirii noțiunii de angajat în cazul Kiesal Abbruch und Recycling Technik GmbH într-o întrebare preliminară venită din danemarca în legătură cu un caz privind o concediere colectivă. Curtea de Justiție a spus că, atât timp cât directorul este sub controlul unui organism care îi supervizează activitatea și prestează servicii manageriale pentru angajatorul respectiv este un angajat în înțelesul Directivei 98/59/EC privind concedierile colective. În aceeași speță s-a pus problema dacă o personă care lucrează ca intern, neplătit, este și acesta un angajat. Curtea a opinat că, in măsura în care acesta are aceleași obligații ca și ceilalți angajați, atunci și acesta poate fi socotit ca fiind un angjaat.

Buletin legislativ 09.11.15-13.11.15

Construcţii Ordinul nr. 819/2015 pentru aprobarea reglementării tehnice "Ghid de bună practică pentru proiectarea instalaţiilor de ventilare/climatizare în clădiri", indicativ GEx 011-2015, Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice – MDRAP, În vigoare de la 09.11.2015, Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 834 din 09.11.2015 Ordinul nr. 833/2015 pentru aprobarea reglementării tehnice "Ghid de bună practică pentru proiectarea instalaţiilor de iluminat/protecţie în clădiri", indicativ GEx 12-2015, Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice – MDRAP, În vigoare de la 09.11.2015, Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 833 din 09.11.2015 Ordinul nr. 832/2015 pentru aprobarea reglementării tehnice "Ghid pentru proiectarea şi executarea instalaţiilor de canalizare a apelor meteorice în clădiri civile, social-culturale şi industriale. (Revizuire Reglementarea tehnică P 96-1996)", indicativ P 96-2015, Mi

Starship

O melodie care a fost No 1 în 16 noimbrie 1985. Da, au trecut 30 de ani. Parerile sunt impartite: unii o considera o bucata muzicala geniala, altii o prostie absoluta. Eu zic ca exprima bine de tot spiritul acelor ani.

Puteti fi catalogat televiziune fără să ştiţi

Curtea de Justiţie a Uniunii Europene, răpunzând la o întrebare preliminare, a lămurit un aspect important: site-urile de ştiri care au şi conţinut video pot fi considerate un serviciu de programe (video on demand). Răspunsul a fost nuanţat, dar înclină spre răspunsul "da". (cazul  C‑347/14) Problemele cheie au fost modul în care se pote interpreta noţiunile de "program" şi de "scop principal" al serviciului. Curtea a fost categorică a consideră că lungimea materialului video nu reprezintă nicidecum un criteriu care să împiedice ca acesta să fie considerat un program. mai nuanţat a fost răspunsul legat de "scopul principal". Curta a arătat că scopul principal nu este o noţiune care trebuie raportată la scopul general al site-ului care poate să fie într-adevăr unul de tip jurnalistoc. Scopul principal trebuie interpretat în funcţie de caracterul materialului video pus la dispoziţia utilizatorilor, în principal observând dacă acesta poate fi a

Buletin legislativ 02.11.15-06.11.15

Financiar-fiscal Ordonanţa de urgenţă nr. 50/2015 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal şi a Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, Guvernul României, Va intra în vigoare de la 01.01.2016, Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 817 din 03.11.2015 Noul Cod fiscal nici nu a intrat în vigoare şi a fost deja modificat. Cele mai importante modificări: Cota de impozit pe venit de 5% pe dividente va fi introduă chiar de la   1 ianuarie 2016. Cele mai multe modificări privesc microintreprinderile. Plafonul d evenit a fost majorat la 100.000 euro. Cota de impozitare va fi între 1% şi 3% după cum urmează: ·          cotă de impozitare de 1% pentru microîntreprinderile care vor avea cel puţin doi salaria ț i; ·          cotă de impozitare de 2% pentru microîntreprinderile cu un singur angajat; ·          cotă de impozitare de 3% pentru microîntreprinderile care nu vor avea nici măcar un salariat. TVA la apă va

Bitcoin, Da, TVA, Nu

În cazul    Skatteverket v. Hedqvist  [2015] EUECJ C-264/14, Curtea de Justiţie a Uniunii Europene a statuat că schimburile de bitcoin în altă monedă nu pot fi supuse la Taxa pe valoare adaugată. Curtea a considerat că bitcoin nu este o marfă tangibilă, nu este nicio o monedă recunoscută legal, dar tranzacţiile cu bitcoin pot fi considerate ca tranzacţii financiare, şi prin urmare nu este aplicabil TVA.

Buletin legislativ 26.10.15 - 30.10.15

Mediu Legea nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje, Parlamentul României, În vigoare de la 02.11.2015, Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 809 din 30.10.2015 Operatorii economici sunt obligaţi să introducă pe piaţă numai ambalaje la care suma nivelurilor concentraţiilor de plumb, cadmiu, mercur şi crom hexavalent prezente în ambalaj sau în componentele acestuia nu depăşeşte 100 de părţi/milion raportat la greutate. Sunt exceptate ambalajele realizate numai din sticlă cristal cu conţinut de plumb.   Condiţiile nu se aplică nici materialelor reciclate şi circuitelor produselor aflate într-un lanţ închis şi controlat.   Operatorii economici producători de ambalaje şi/sau de produse ambalate au obligaţia să utilizeze un sistem de marcare şi identificare pentru ambalaje în vederea îmbunătăţirii activităţilor de recuperare şi reciclare a deşeurilor de ambalaje şi să aplice sistemul de marcare şi identificare prevăzut î

Buletin legislativ 19.10.15-23.10.15

Financiar-fiscal Ordonanţa de urgenţă nr. 44/2015 privind acordarea unor facilităţi fiscale, Guvernul României, În vigoare de la 21.10.2015, Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 785 din 21.10.2015. Cunoscut si ca „aministia fiscala” prezint aproape  actul integral aici: Art. 1. (1) Penalităţile de întârziere, precum şi o cotă de 54,2% din dobânzi, aferente obligaţiilor de plată principale datorate bugetului general consolidat, restante la 30 septembrie 2015, inclusiv, şi administrate de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, denumită în continuare organ fiscal central, se anulează dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiţii: a) toate obligaţiile de plată principale restante la 30 septembrie 2015, inclusiv, administrate de organul fiscal central, se sting prin orice modalitate prevăzută de lege până la data de 31 martie 2016, inclusiv; b) o cotă de 45,8% din dobânzile aferente obligaţiilor de plată prevăzute la lit. a) stabilite prin decizii c