duminică, 8 noiembrie 2015

Bitcoin, Da, TVA, Nu

photo By Olu Eletu, https://unsplash.com
În cazul  Skatteverket v. Hedqvist [2015] EUECJ C-264/14, Curtea de Justiţie a Uniunii Europene a statuat că schimburile de bitcoin în altă monedă nu pot fi supuse la Taxa pe valoare adaugată. Curtea a considerat că bitcoin nu este o marfă tangibilă, nu este nicio o monedă recunoscută legal, dar tranzacţiile cu bitcoin pot fi considerate ca tranzacţii financiare, şi prin urmare nu este aplicabil TVA.

Niciun comentariu: