miercuri, 18 noiembrie 2015

Buletin legislativ 09.11.15-13.11.15



photo By Trent Yarnell , https://unsplash.com
Construcţii

Ordinul nr. 819/2015 pentru aprobarea reglementării tehnice "Ghid de bună practică pentru proiectarea instalaţiilor de ventilare/climatizare în clădiri", indicativ GEx 011-2015, Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice – MDRAP, În vigoare de la 09.11.2015, Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 834 din 09.11.2015

Ordinul nr. 833/2015 pentru aprobarea reglementării tehnice "Ghid de bună practică pentru proiectarea instalaţiilor de iluminat/protecţie în clădiri", indicativ GEx 12-2015, Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice – MDRAP, În vigoare de la 09.11.2015, Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 833 din 09.11.2015

Ordinul nr. 832/2015 pentru aprobarea reglementării tehnice "Ghid pentru proiectarea şi executarea instalaţiilor de canalizare a apelor meteorice în clădiri civile, social-culturale şi industriale. (Revizuire Reglementarea tehnică P 96-1996)", indicativ P 96-2015, Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice – MDRAP, Va intra în vigoare de la 11.12.2015, Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 841 din 11.11.2015

Muncă, protecţie socială, calificări

Hotărârea nr. 867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum şi a regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare a serviciilor sociale, Guvernul României, În vigoare de la 09.11.2015, Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 834 din 09.11.2015

Diverse

Ordinul nr. 1295/2015 privind autorizarea de fabricaţie a producătorilor, importatorilor de medicamente de uz uman, inclusiv cele pentru investigaţie clinică şi a unităţilor de control independente şi privind acordarea certificatului de bună practică de fabricaţie, Ministerul Sănătăţii – MS, În vigoare de la 10.11.2015, Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 837 din 10.11.2015

Proceduri judiciare

Decizia nr. 603/2015 referitoare la admiterea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 301 alin. (1) şi art. 308 alin. (1) din Codul penal, Curtea Constituţională, În vigoare de la 13.11.2015, Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 845 din 13.11.2015

Constată că sintagma "raporturi comerciale" din cuprinsul dispoziţiilor art. 301 alin. (1) din Codul penal este neconstituţională.
Constată că sintagma "ori în cadrul oricărei persoane juridice" din cuprinsul dispoziţiilor art. 308 alin. (1) din Codul penal, cu raportare la art. 301 din Codul penal, este neconstituţională

Niciun comentariu: