joi, 26 noiembrie 2015

Buletin legislativ 16.11.15-20.11.15


photo By roya ann miller, https://unsplash.com/
Proprietate imobiliară

Legea nr. 282/2015 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 20/1994 privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcţiilor existente, Parlamentul României, În vigoare de la 22.11.2015, Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 863 din 19.11.2015

La articolul 2, după alineatul (6) al Ordonanţei Guvernului nr. 20/1994  se introduce un nou alineat, alineatul (6 indice 1), cu următorul cuprins:
Se interzic organizarea şi desfăşurarea de activităţi permanente şi/sau temporare în spaţiile prevăzute la art. 2 alin. (5) lit. a) şi altele asemenea, care implică aglomerări de persoane, până la finalizarea lucrărilor de intervenţie realizate în scopul creşterii nivelului de siguranţă la acţiuni seismice a construcţiei existente.
Nerespectarea prevederilor art. 2 alin. (61) de către proprietarii construcţiilor/spaţiilor din aceste construcţii, persoane fizice sau juridice, asociaţiile de proprietari, respectiv de către persoanele fizice sau juridice care au în administrare construcţii/spaţii din aceste construcţii. Se pedepseşte cu amendă de la 50.000 lei la 70.000 lei, împreună cu măsura interzicerii emiterii autorizaţiilor de funcţionare pentru spaţiul în cauză de către autoritatea administraţiei publice locale competente.

Financiar-fiscal

Ordinul nr. 3832/2015 privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 1.870/2004 pentru aprobarea Instrucţiunilor de completare a numărului de evidenţă a plăţii, Ministerul Finanţelor Publice – MFP. În vigoare de la 20.11.2015, Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 870 din 20.11.2015.

Transporturi

Ordinul nr. 1212/2015 pentru aprobarea Normelor privind autorizarea şi controlul centrelor de pregătire şi perfecţionare profesională a personalului de specialitate din domeniul transporturilor rutiere, Ministerul Transporturilor , În vigoare de la 20.11.2015, Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 867 din 20.11.2015

Fonduri europene

Ordinul nr. 3123/2015 privind aplicarea, pentru perioada de programare 2014-2020, a Procedurii simplificate aplicate de beneficiarii privaţi în cadrul proiectelor finanţate din instrumente structurale, obiectivul "Convergenţă", precum şi în cadrul proiectelor finanţate prin mecanismele financiare SEE şi norvegian pentru atribuirea contractelor de furnizare, servicii sau lucrări, aprobată prin Ordinul ministrului fondurilor europene nr. 1.120/2013, şi a instrucţiunii aferente acestuia, aprobată prin Ordinul ministrului fondurilor europene nr. 1.191/2014, Ministerul Fondurilor Europene – MFE, În vigoare de la 20.11.2015, Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 867 din 20.11.2015

Muncă, protecţie socială, calificări

Decizia nr. 16/2015 privind examinarea recursului în interesul legii formulat de Avocatul Poporului privind interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 59 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare Legea nr. 263/2010, respectiv ale art. 47 alin. (2) din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare Legea nr. 19/2000, şi anume stabilirea înţelesului termenului "nevăzător", Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – ÎCCJ, În vigoare de la 19.11.2015, Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 864 din 19.11.2015.

În interpretarea şi aplicarea unitară a dispoziţiilor art. 47 alin. (2) din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv a prevederilor art. 59 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările şi completările ulterioare, noţiunea de "nevăzător" se referă exclusiv la cecitatea absolută.

Asigurări

Norma nr. 20/2015 pentru modificarea şi completarea Normei Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 7/2013 privind forma şi clauzele cuprinse în contractul de asigurare obligatorie a locuinţelor împotriva cutremurelor, alunecărilor de teren şi inundaţiilor, Autoritatea de Supraveghere Financiară – ASF, În vigoare de la 19.11.2015, Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 861 din 19.11.2015

Proprietarii de locuinţe care au încheiate poliţe de asigurare facultative privind riscurile prevăzute de Legea nr. 260/2008, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, au obligaţia de a încheia PAD la data expirării contractelor de asigurare facultativă sau, în cazul asigurărilor facultative multianuale, obligaţia se aplică începând cu prima aniversare anuală.

Proceduri judiciare

Decizia nr. 591/2015 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 440 alin. (1) şi (2) din Codul de procedură penală, Curtea Constituţională, În vigoare de la 19.11.2015, Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 861 din 19.11.2015


Admite excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 440 alin. (2) din Codul de procedură penală, şi constată că sintagma "dacă cererea este vădit nefondată" din cuprinsul acestora este neconstituţională.

Niciun comentariu: