sâmbătă, 14 noiembrie 2015

Puteti fi catalogat televiziune fără să ştiţi

photo By Laura Lee Moreau, https://unsplash.com/
Curtea de Justiţie a Uniunii Europene, răpunzând la o întrebare preliminare, a lămurit un aspect important: site-urile de ştiri care au şi conţinut video pot fi considerate un serviciu de programe (video on demand). Răspunsul a fost nuanţat, dar înclină spre răspunsul "da". (cazul C‑347/14)

Problemele cheie au fost modul în care se pote interpreta noţiunile de "program" şi de "scop principal" al serviciului. Curtea a fost categorică a consideră că lungimea materialului video nu reprezintă nicidecum un criteriu care să împiedice ca acesta să fie considerat un program. mai nuanţat a fost răspunsul legat de "scopul principal". Curta a arătat că scopul principal nu este o noţiune care trebuie raportată la scopul general al site-ului care poate să fie într-adevăr unul de tip jurnalistoc. Scopul principal trebuie interpretat în funcţie de caracterul materialului video pus la dispoziţia utilizatorilor, în principal observând dacă acesta poate fi accesat în mod independent sau dacă, dimpotrivă, poate fi utilizat numai ca un auxiliar al unui articol cu scop jurnalistic.
Prin urmare "scopul principal" rămâne a fi apreciat de la caz la caz, dar este evident că raportându-ne la practica curentă a site-urilor de ştiri interpretarea dată de Curtea de Justiţie a Uniunii Europene pot fi uşor puse în situaţia de a fi calificate ca furnizori de servicii Video on Demand.

Niciun comentariu: