miercuri, 9 decembrie 2015

Buletin legislativ 02.12.15-04.12.15


photo By Kyle Szegedi, https://unsplash.com
Achiziţii publice

Decizia nr. 20/2015 privind examinarea recursului în interesul legii formulat de Colegiul de conducere al Curţii de Apel Suceava referitor la interpretarea şi aplicarea art. 28716 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006, cu privire la calificarea căii de atac în litigiile având ca obiect acordarea despăgubirilor pentru repararea prejudiciilor cauzate în cadrul procedurii de atribuire, precum şi în cele privind executarea, nulitatea, anularea, rezoluţiunea, rezilierea sau denunţarea unilaterală a contractelor de achiziţie publică, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – ÎCCJ, În vigoare de la 03.12.2015, Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 898 din 03.12.2015.

În interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 287 indice 16 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 337/2006, cu modificările şi completările ulterioare, hotărârea pronunţată de către secţia de contencios administrativ a tribunalului în procesele şi cererile privind acordarea despăgubirilor pentru repararea prejudiciilor cauzate în cadrul procedurii de atribuire, precum şi cele privind executarea, nulitatea, anularea, rezoluţiunea, rezilierea sau denunţarea unilaterală a contractelor de achiziţie publică poate fi atacată numai cu recurs.

Transporturi

Ordinul nr. 1214/2015 pentru aprobarea normelor privind pregătirea şi atestarea profesională a personalului de specialitate din domeniul transporturilor rutiere, Ministerul Transporturilor – MT, În vigoare de la 04.12.2015, Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 903 din 04.12.2015

Diverse

Legea nr. 304/2015 privind emisiunile de obligaţiuni ipotecare, Parlamentul României, Va intra în vigoare de la 03.03.2016, Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 902 din 04.12.2015

Emitent poate fi doar o instituţie de credit. În vederea efectuării fiecărei emisiuni de obligaţiuni ipotecare, emitentul trebuie să obţină o aprobare de emisiune din partea Băncii Naţionale a României.


Niciun comentariu: